א-ב מספר סידורי שם פרטי שם בן הזוג שם משפחה שם האב שנת פטירה תואר מספר קבר שורה גוש
ז-7 611 זאב   סגל לאנדא יחיאל מעכיל  תרפ"ה   17 10 1
ז-10 680 זאב     צבי ?   68 12 1
ז-11 713 זאב   גליין אליעזר תרצ"א   35 13 1
ז-13 916 זאב   שאכטער כתריאל תרפ"ו   7 17 1
ז-19 1303 זאב     פנחס תרנ"ט הלוי 10 20/21 1
ז-20 1519 זאב   כ"ץ יהודא לב תרנ"ג הבחור 88 23 1
ז-23 1686 זאב   העללער צבי תר"ס הלוי 24 26 1
ז-24 1772 זאב     נטע ת"ש   16 27 1
ז-26 2223 זאב     צבי תר(ט"ו) ילד 37 9 2
ז-6 551 זאב     עגער טובי'  תרע"ה   18 9 1
ז-4 384 זאב ארי'     ישראל תרס"ט   60 6 1
ז-28 2407 זאב דוב     יהודא תרפ"ה   26 15 2
ז-25 2123 זאב וואלף   גובמן יעקב תר"כ   49 6 2
ז-3 336 זיסא יהודא   דאוויד   מרדכי דוד תרפ"ד   11 6 1
ז-17 1072 זיסיל     יצחק ?   14 18/19 1
ז-15 975 זיסל     רייכמאן אברהם צבי תרע"א ילדה 70 17 1
ז-8 658 זיסל בראנא     אברהם יהודא תרפ"ט   1 12 1
ז-5 414 זכרי' מענדל     שלתיאל אייזיק תר"נ הלוי 9 7 1
ז-16 1022 זלאטא     אריה ליב תרנ"ח   40 18 1
ז-9 683 זלאטי משה כ"ץ יוסף ברוך תרע"ג   28 12 1
ז-14 918 זלמן     נתן צבי תרפ"ג   9 17 1
ז-12 769 זלמן    דושנא זעלמאנאוויטש מאיר תרפ"ג הלוי 41 14 1
ז-1 197 זלמן ארי'   ליעבערמאנן שמואל תש"ג   3 3 1
ז-27 2380 זלמן משה   שטוובער יהודא תרפ"ג   50 14 2
ז-21 1671 זלמן צבי   בערגער מאיר תרפ"ד הבחור 5 26 1
ז-2 261 זעלדא יצחק דרנעץ יצחק שווארץ תרפ"ג   37 4 1
ז-18 1118 זעלדה     ? ?   14 19 1
ז-22 1674 זעליג   גלאנצמאנן שמואל זנוויל תרפ"ג הכהן 9 26 1

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************

פעילות עניפה נעשית בבית העלמין על ידי ארגון "סיגט שלנו".

למצגת על הפעילות לחצו כאן


שימו לב, כל פעילות השיקום, השימור והתיעוד נעשית אך ורק ע"י סיגט שלנו.
**************************

בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים

******************************