בטבלה זו ייכנסו כל אותם מצבות שלא ניתן לזהותן בבירור. אותיות המתחילות בנקודות  פירושן שיש אותיות או שם קודם. אותיות המתחילות בסוגרים פירושם פיענוח לא ברור של הכיתוב.

לקטגוריה זו נכניס גם את הקברים שבעת עריכת הספר לא הייתה קיימת מצבה ואת הקברים מתקופת המלחמה הגדולה (מלחמת העולם הראשונה) שהרוגיהם נקברו בסיגעט.


א-ב מספר סידורי שם פרטי שם בן הזוג שם משפחה שם האב שנת פטירה תואר מספר קבר שורה גוש
א-238 2190 (אליעזר)     שמואל צבי תרכ"ט   30 8 2
א-112 1129 (אסתר)     שמחה אריה ?   25 19 1
א-368 3241 (אפ)רים     ? תרע"ט   14 2 4
א-317 2768 (אפרים)   פוקס     ת"ש   33 23 2
ב-108 2907 (בי)לה     חזקאל תרס"ג   40 2 3
ד-12 325 (ד)וב      אליעזר תרמ"ג   57 5 1
ד-66 1928 (דוד)   (ווינר)   ?   3 2 2
י-155 1061 (יו)טא     ? תרפ"ה   3 18/19 1
י-189 1437 (יו)נה   קליין ? תרס"ז   67 22 1
י-227 1720 (יוס)ף     ? תרנ"ג   72 26 1
י-491 3574 (יוס)ף     ? תרפ"א   13 11 4
י-490 3572 (יצ)חק     ???? ??   8 11 4
א-380 2964 ....אברהם אב ....       תקצ"ב הכהן 7 4 3
א-230 2151 ....אסתר...     ? ?   23 7 2
מ-384 2549 ...משה     קלמן ?   57 17 2
  891.1 ?       ?   69 16 1
  891.2 ?       ?   70 16 1
מ-208 1698 ???     מאיר ? הלוי 37 26 1
א-443 1872 ????(ב)       תרע"ו   22 4 5
ה-48 3071 ????הד??       ?   4 8 3
ה-47 3275 ????העניך     ? ?   69 2 4
ח-16 94 ????חנה      אברהם צבי תרמ"ה   29 2 1
י-471 3408 ????יוסף   כ"ץ שמואל ופריידא תש"ד   6 5 4
א-379 1988 ???אליעזר???     ??? תרע"ה   15 3 2
ד-2 8 ???דבורה     ? ?   8 1 1
י-439 3253 ???יעקב      ? ?   30 2 4
א-234 2170 א(שר)     מרדכי ?   2 8 2
א-3 117 א.........       ?   53 1 1
א-372 3254 א....?       ?   31 2 4
א-232 2155 א...רי..       ישראל מנחם תרל"א   27 7 2
א-48 461 אב........     ????????? ???????   61 7 1
 

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************

פעילות עניפה נעשית בבית העלמין על ידי ארגון "סיגט שלנו".

למצגת על הפעילות לחצו כאן


שימו לב, כל פעילות השיקום, השימור והתיעוד נעשית אך ורק ע"י סיגט שלנו.
**************************

בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים

******************************