א-ב מספר סידורי שם פרטי שם בן הזוג שם משפחה שם האב שנת פטירה תואר מספר קבר שורה גוש
ע-23 1943 עבדיה     ישראל מאיר תר"כ   19 2 1
ע-9 964 עובדי'     רזיאל תרע"ו הכהן 56 17 1
ע-2 179 עוזר   מארקאוויטש יעקב תרפ"ג   46 3 1
ע-21 1780 עזרא   שטיינמעטץ צבי ארי' תרפ"ה   28 27 1
ע-26 2482 עזרא   פעטראווער צבי תרצ"ב   43 16 2
ע-27 2511 עזרא   בערקאוויטש דוד צבי תרצ"ט   75 16 2
ע-3 468 עזריאל     דוב תאמ"ה הלוי 68 7 1
ע-5 487 עזריאל     אברהם יחיאל תרס"ז   16 8 1
ע-14 1204 עזריאל     זוסא תרע"ח   30 19/20/2 1
ע-20 1733 עזריאל   פרוימוביץ יהושע תרפ"ח   11 26/27 1
ע-22 1882 עזריאל     אלי' פ תרמ"ג   15 1 2
ע-30 2771 עזריאל   דייטש יוסף תרצ"ח   47 21 2
ע-31 2833 עזריאל     אברהם יהודא תרט"ו   13 1 3
ע-36 3136 עזריאל     פישל תרל"ד   18 12 3
ע-48 3653 עזריאל     אשר אנטשיל תרצ"ב   35 16 4
ע-40 2127 עזריאל יהודא     דוב הלוי תרס"ד   61 6 2
ע-50 3788 עזריאל ירוחם   וואסער משה תש"א   11 3 5
ע-25 2351 עט.....       ?   15 14 2
ע-44 3381 עטזא       תרע"ט   33 4 4
ע-39 3216 עטי   קרעמור שמואל זינוויל תרע"א הבתולה 38 1 4
ע-43 3378 עטי     מיאר תרע"ה   30 4 4
ע-13 1032 עטי'     יצחק הכהן תר"ס   50 18 1
ע-19 1636 עטי'     אברהם זאב תרנ"ז   71 25 1
ע-28 2650 עטי' בילה חנה אליעזר פריעד ישראל צבי תרפ"ז   30 19 2
ע-45 3390 עטי' ריסא       תרע"ז   44 4 4
ע-4 477 עטיא מענדל משה פאלאק יוסף אייזיק   תרס"ז   6 8 1
ע-11 993 עטיא     שמחה   תרנ"ד   11 18 1
ע-24 2144 עטיא איגא חי נפתלי היערן פריעד  חיים געצל תרע"ב   13 7 2
ע-16 1411 עטיא באבי     משה ארי' תרפ"ד   37 22 1
ע-10 989 עטיא פיגא     מאיר תרנ"ז   7 18 1
ע-17 1471 עטיה יצחק דאווידאוויטש אברהם יוסף תרצ"ג   19 23 1
ע-15 1349 עטיל     מנחם ?   50 21 1
ע-33 2946 עטיל ליב כהנא אליה פעסטינגער תר"ע   38 3 3
ע-37 3207 עטיל   מארגוס חיים  תרע"ח הבתולה 16 1 4
ע-41 3224 עטיל   לאזראוויטש יחיאל מיכל תרס"ח   48 1 4
ע-46 3524 עטיל אלי עלסטער דוב תרפ"ז   4 9 4
ע-32 2892 עטל     שמ.... תרי"ג   23 2 3
ע-7 726 עטע     זלמן ארי' הכהן תרמ"ז ילדה 57 13 1
ע-29 2663 עלא   אייזיקאוויטש יצחק אייזיק תרצ"ו   44 19 2
ע-49 3714 עלא      יעקב תרצ"ו   12 20 4
ע-18 1549 עלי' פרומיט     אברהם תר"ס הבתולה 48 24 1
ע-47 3648 עללה     יצחק מרדכי תרצ"ה   26 16 4
ע-38 1643 עללע   גרעסטענבוים אברהם תרנ"ב הבתולה 80 25 1
ע-42 2334 עלקא משה   יאקאבאוויטש מנחם זאב תרע"ט   56 13 2
ע-1 2 עלקה     אברהם תרע"ג   2 1 1
ע-12 1005 עלקי     אברהם יצחק תרנ"א   23 18 1
ע-34 3020 עלקי     יהודא ליב סגל תקפ"ז   22 5 3
ע-35 3056 עלקי     יהודא ת"ר   17 7 3
ע-6 652 עקיבא     אברהם תרנ"ה   11 11 1
ע-8 846 עקיבא     צבי תרס"ב   22 16 1 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************

פעילות עניפה נעשית בבית העלמין על ידי ארגון "סיגט שלנו".

למצגת על הפעילות לחצו כאן


שימו לב, כל פעילות השיקום, השימור והתיעוד נעשית אך ורק ע"י סיגט שלנו.
**************************

בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים

******************************