א-ב מספר סידורי שם פרטי שם בן הזוג שם משפחה שם האב שנת פטירה תואר מספר קבר שורה גוש
ס-7 166 סאסא משה דוב שעהר אריה לייביש שווארץ תרע"ו   33 3 1
ס-8 172 סאסא צבי בערקאוויטש יעקב תר"ע   39 3 1
ס-20 1255 סאסא   שרעטער דוד תרע"ט   51 20 1
ס-21 1406 סאסא מרדכי אפרים פישל טויב  אברהם ת"ש   31 22 1
ס-9 178 סאסי חנניה אליעזר רויט נחמן תרע"ו   45 3 1
ס-13 728 סאסי     יוסף תרמ"ג ילדה 65 13 1
ס-16 907 סאסי צבי אלימלך פריעדלענדער חיים מאיר תרע"ט   88 16 1
ס-17 1014 סאסי     אברהם תרנ"ג   32 18 1
ס-23 1634 סאסי     דוד הלוי תר"ס הבתולה 66 25 1
ס-25 1816 סאסי     אשה תרפ"ט   31 28 1
ס-29 2061 סאסי     מנחם ?   23 5 2
ס-31 2164 סאסי     משה ?   39 7 2
ס-33 2308 סאסי מרדכי אונגבער יחזקאל אברהם תרצ"ז   13 13 2
ס-35 2652 סאסי שלמה קאמועל שמחה זאב באנדול תרצ"א   32 19 2
ס-38 3482 סאסי     צבי דוב תרע"ה   28 7 4
ס-42 3799 סאסי   אסטערבוים ? תרפ"ב   55 25 4
ס-6 113 סאסי'     פנחס אליקים געצל תרמ"ט   45 2 1
ס-40 3690 סאסי מרים     אליעזר ת"ש   34 18 4
ס-19 1140 סאסי רחל     אברהם תרע"ט   36 19 1
ס-28 2050 סאסי רחל   פעסטינגער יעקב תרנ"ז   11 5 1
ס-32 2232 סאסי...     צבי שבתאי תר??   5 10 2
ס-14 739 סאסיא יהושע פאל ווינער ברוך תרצ"ב   8 14 1
ס-36 2940 סאסיא     צבי אריה תרס"א   32 3 3
ס-44 3774 סאסיא שמואל שעכטער דוד אשר תש"ג הלוי 19 2 5
ס-5 80 סאסיא רחל     משה חיים תרל"ט   14 2 1
ס-12 571 סאסיא ריבה     נפתלי הערץ תרע"ו   49 9 1
ס-3 58 סאסיע     דוד ?   57 1 1
ס-30 2087 סולקא     אברהם תרי"ט   8 6 2
ס-4 76 סיטה שינצא     שרגא פייביש תרס"ט   10 2 1
ס-26 1818 סילקא     חיים אורי תרפ"ו   33 28 1
ס-27 1964 סילקא יעקב ראזנענטהאל יקותיאל זלמן תרצ"ט   49 2 1
ס-18 1065 סימא ישראל דרועמר ארי דוב תרע"ד   7 18/19 1
ס-22 1569 סימא     אברהם רפאל תרנ"ג   72 24 1
ס-24 1809 סימא שרגא גרינבערגער יוסף ת"ש   9 28 1
ס-37 3334 סימא     צבי תרע"א   46 3 4
ס-15 781 סימא       אפרים תר"פ   56 14 1
ס-1 27 סימא חנה נחמן כהנא מנחם זאב תרס"ו   26 1 1
ס-2 42 סימא חנה       ?   41 1 1
ס-34 2338 סימה חנה מענדיל מארקאוויטש יצחק תרצ"ו   61 13 2
ס-10 300 סיני     בנימין תרפ"ו הכהן 30 5 1
ס-39 3607 סיני     אלימלך   תש"א   34 18 4
ס-11 320 סענדיר     זאב ארי' תרנ"ה   50 5 1
ס-41 3723 סעריל     עזריאל תרפ"ה   10 21 4
ס-43 3744 סערקי בענדור אשבניי יצחק אברהם ליבוטשוב תרצ"ב   15 1 5

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************

פעילות עניפה נעשית בבית העלמין על ידי ארגון "סיגט שלנו".

למצגת על הפעילות לחצו כאן


שימו לב, כל פעילות השיקום, השימור והתיעוד נעשית אך ורק ע"י סיגט שלנו.
**************************

בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים

******************************