א-ב מספר סידורי שם פרטי שם בן הזוג שם משפחה שם האב שנת פטירה תואר מספר קבר שורה גוש
נ-6 377 נח     משה תרע"ד הכהן 53 6 1
נ-34 1705 נח יהודא     יוסף תרס"ז   44 26 1
נ-8 484 נחום   אדלער ישראל יהודא תרפ"ט   32 7 1
נ-39 1911 נחום   סמוק ישראל מאיר תרס"ה   43 1 2
נ-48 2289 נחום     יואל תרכ"ז   31 12 2
נ-74 3694 נחום   שפיצער אליעזר זאב תרצ"א   42 18 4
נ-19 853 נחום גדלי'     יחזקאל תרס"ח   38 16 1
נ-17 836 נחום יהודא     אליקים תרס"ג   12 16 1
נ-59 2987 נחמי       אשר תרס"א   36 4 3
נ-41 1915 נחמיה  שפירנצא  כהנא דוב תרפ"ו הכהן 47 1 2
נ-1 19 נחמן     חיים אשר תרמ"א הבחור 18 1 1
נ-11 484 נחמן   כהנא צבי אלימלך תרע"ג   13 8 1
נ-30 1449 נחמן   שטיין אפרים תרע"ב   50 23 1
נ-43 1990 נחמן     אפרים תרמ"ז   17 3 2
נ-46 2111 נחמן     יצחק תרמ"ה   32 6 2
נ-49 2294 נחמן   וואלטער משה ארי' תרפ"ב   43 12 2
נ-61 2994 נחמן     יהודא תרע"ט הכהן 45 4 3
נ-71 3061 נחמן   כהנא יהודא     3 אהל כהנים 3
נ-72 3363 נחמן   פיש משה יהודא תרפ"א   12 4 4
נ-73 3514 נחמן     משה יוסף תרס"ט הבחור 43 8 4
נ-29 1448 נחמן ישראל     יצחק אייזיק תרנ"ט   80 22 1
נ-4 303 נחמן צבי       תר"פ   33 5 1
נ-64 3129 נחמן צבי   כהנא יוסף יוחנן תרע"ג   8 12 3
נ-68 200 נחמן צבי     שלמה תרל"ו   75 3 1
נ-10 467 נטע זאב     מאיר תרמ"ט   67 7 1
נ-14 812 נטע יעקב   גוטמאן ישראל צבי תרפ"ה   14/15 15 1
נ-52 2567 ניחה     יעקב צבי תרס"ט   3 17/18 2
נ-12 630 ניסל     אברהם תרס"ג ילדה 38 10 1
נ-26 1404 ניסל יכיל מיכל שרעטער יוסף ברוך תרפ"ט   29 22 1
נ-44 2007 ניסל     נחמן תרל"ה   4 4 2
נ-47 2267 ניסל     בנימין ?   15 11 2
נ-58 2943 ניסל אלכסנדר סענדר קראטץ חיים ארי' כהנא תש"ד   35 3 3
נ-62 3066 ניסל שמואל זאנוויל כהנא יהודא כהנא תרמ"ב   8 אוהל כהנים 3
נ-63 3084 ניסל יוסף מרדכי     תר"ג   3 9 3
נ-20 972 ניסל יהודית ראובן כ"ץ צבי ארי' תרצ"ד   66 17 1
נ-33 1694 ניסן     איתמר תרס"ח   33 26 1
נ-35 1790 נסינארי     חיים תרע"ג   53 27 1
נ-2 81 נעדיא     אליעזר תר"מ   15 2 1
נ-50 2355 נעכא הינדא   כ"ץ אהרן תרצ"ח   20 14 2
נ-3 121 נעכא יענטא     שלמה תרמ"ה   58 2 1
נ-45 2012 נעכא יענטא     ישראל תרל"ט   9 4 2
נ-57 2880 נעכה     פסח תר"ח   8 2 3
נ-36 1838 נעכי     מאיר תרס"ח   57 28 1
נ-21 1070 נעכי'     מנחם שרגא תר"צ   12 18/19 1
נ-32 1680 נעכי צארטל   אלטמן אברהם תרס"ז   16 26 1
נ-22 1071 נעסי אייזיק שור לוי יצחק וועכסלער תרע"ג   13 18/19 1
נ-5 318 נפתלי   בורגור מנחם תר"ס הכהן 48 5 1
נ-7 385 נפתלי     יעקב תרס"ט   61 6 1
נ-27 1418 נפתלי     מאיר צבי תרע"ג הלוי 26 22 1
נ-37 1872 נפתלי   היילפרין ישראל יעקב תרס"א   4 1 2
נ-60 2990 נפתלי   העללער אהרן יהודא תרע"ט הלוי 39 4 3
נ-70 1685 נפתלי   העללער יעקב תרס"א ילד 23 26 1
נ-75 3867 נפתלי   כ"ץ בן ציון תש"מ כהן   62 23 2
נ-13 702 נפתלי הירץ   שאכטער כתריאל תרנ"ג   22 13 1
נ-65 3138 נפתלי הירץ     משה תרכ"ז   22 12 3
נ-15 815 נפתלי הירצל   לאקס משה צבי תרע"ד   17 15 1
נ-40 1912 נפתלי הערץ   סמוק נחום תרס"ו   44 1 2
נ-51 2471 נפתלי הערץ       תרצ"ד   32 16 2
נ-53 2703 נפתלי הערץ   סייערוורגער חיים אברהם תרצ"ז   58 20 2
נ-69 615 נפתלי הערץ   פאללאק שמואל ארי' תרפ"ה   21 10 1
נ-24 1325 נפתלי הערצל     משה תרפ"א   21 21 1
נ-25 1314 נפתלי הרץ     אברהם תרפ"ו   9 21 1
נ-18 850 נפתלי צבי     נתן נטע יעקב תרס"ד   26 16 1
נ-55 2847 נתו נטע   סמוק חיים ישראל תרס"ח   25 1 3
נ-23 1201 נתן     מנחם מענדיל ?   17 19/20/2 1
נ-28 1425 נתן   שטאהל ארי' תרע"ה   53 22 1
נ-54 2787 נתן    געשטארבן גדליהו ?   39 21 2
נ-31 1507 נתן ארי'     ברך תר"ס   76 23 1
נ-67 3267 נתן דוב     שלמה יהודא תרע"א   51 2 3
נ-38 1879 נתן זינוויל   כהנא ארי' ליב תר"נ הכהן 11 1 2
נ-66 3173 נתן זינוויל   כהנא יוסף יוחנן תרצ"ו   3 14 3
נ-9 445 נתן יצחק     דוד ארי' תרע"ז הכהן 45 7 1
נ-16 830 נתן נטע   סאק   שמואל תרס"ו   6 16 1
נ-42 1931 נתן נטע יעקב   העלר יצחק ישראל תרל"ה הלוי 6 2 2
נ-56 2869 נתנאל     משה גרשון תרמ"ו   51 1 3

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************

פעילות עניפה נעשית בבית העלמין על ידי ארגון "סיגט שלנו".

למצגת על הפעילות לחצו כאן


שימו לב, כל פעילות השיקום, השימור והתיעוד נעשית אך ורק ע"י סיגט שלנו.
**************************

בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים

******************************