א-ב מספר סידורי שם פרטי שם בן הזוג שם משפחה שם האב שנת פטירה תואר מספר קבר שורה גוש
ל-67 3712 ל.....   פעסטערנאק       1 20 4
ל-22 1395 ל????? יצחק לעבאוויטש   תרצ"ב   20 22 1
ל-1 3 לאה     חיים תר"ע   3 1 1
ל-2 12 לאה אפרים ראזענבוים צבי ?   11 1 1
ל-3 25 לאה צבי שאלאמאן שלמה נייאוויטש ת"ש   24 1 1
ל-4 68 לאה     אברהם יואב תרע"ט 1 2 1
ל-8 246 לאה יעקב פעסטינגער יוסף אייזיק דרומיר תרפט   21 4 1
ל-12 643 לאה עקיבא פריעדמאן גדליה תרפ"ד   2 11 1
ל-13 885 לאה מאיר ליב טעסלער חיים תרע"ז   61 16 1
ל-14 967 לאה שמעון פריעדמאנן שרגא פייביש תרע"ח   60 17 1
ל-15 1109 לאה   ליטמאנן אליעזר תרע"א   5 19 1
ל-17 1123 לאה     חיים תרע"ד   19 19 1
ל-21 1387 לאה     ברוך מנחם   תרפ"ו   10 22 1
ל-23 1520 לאה   טעסלער אברהם דוד תרצ"ה   1 24 1
ל-24 1532 לאה אברהם אבא פרנק משה תר"צ הלוי 28 24 1
ל-25 1545 לאה     ארי' תרס"ד   41 24 1
ל-26 1572 לאה     שלמה תרנ"ו   75 24 1
ל-27 1813 לאה     אברהם אדיר תר"צ   27 28 1
ל-29 1836 לאה   ???הציר   ?   57 28 1
ל-30 1842 לאה     מיכל תרס"ו   62 28 1
ל-34 2161 לאה     אברהם אלחנן תרכ"ח   35 7 2
ל-35 2191 לאה     שלמה יהודא תרפ"ט   30/3/ 8 2
ל-36 2255 לאה יצחק מענדעלאוויטש שמואל נפתלי תרצ"ד   60 10 2
ל-38 2273 לאה     שמואל תרל"א   22 11 2
ל-39 2302 לאה אפרים שטיינבערג מתתיה' הלוי תרצ"ה   59 12 2
ל-40 2366 לאה     משה ארי' תרצ"ה   33 14 2
ל-41 2568 לאה     שמואל יצחק תרפ"ב   4 17/18 2
ל-42 2581 לאה     דוב תרצ"ח   17 18 2
ל-43 2591 לאה יוסף זונדל   מאיר תרפ"ב   28 18 2
ל-44 2638 לאה   אפל יעקב פוקס תרצ"ו   6 19 2
ל-45 2648 לאה     חיים שואל תרצ"ז   28 19 2
ל-46 2649 לאה     מרדכי הכהן תרצ"ז   29 19 2
ל-47 2686 לאה ישראל שלאמאוויטש דוב תרצ"ב   32 20 2
ל-49 2732 לאה   גויטאן יודל תש"ו   2 22 2
ל-51 2782 לאה     אפרים בצלאל תש"א הבתולה 33 24 2
ל-52 2784 לאה     יצחק אשר תש"ג   36 24 2
ל-53 2802 לאה     שלמה  תשכ"א   13 25 2
ל-54 2811 לאה   שאלאמאן   תשכ"ח   25 25 2
ל-55 2812 לאה   וויס ישראל תש"ב   26 25 2
ל-59 2930 לאה     אברהם תק...   15 3 3
ל-61 3178 לאה יעקב איש הורוביץ ראובן הורוביץ הלוי תר"צ   9 14 3
ל-64 124 לאה     יהושוע תרמ"ה   61 2 1
ל-65 3538 לאה     אברהם תרפ"ח   25 9 4
ל-68 3777 לאה יוסף חיים   יעקב ברוך תש"א   22 2 5
ל-69 3841 לאה     משה תש"ט   9 6 5
ל-70 3875 לאה   טויב יעקב תשמ"ח   2 4 3
ל-31 1904 לאה  אלכסנדר זיסא גאידל יצחק תש"ג   36 1 2
ל-60 3035 לאה      יוסף יוחנן כהנא תרפ"ח   10 6 3
ל-28 1830 לאה (מ)לכה     דוד ?   48 28 1
ל-16 1117 לאה גיטל יצחק פיללער שמואל אברהם תרס"ט   13 19 1
ל-18 1221 לאה גיצא     משולם נפתלי תר"פ   16 20 1
ל-5 153 לאה דבורה     משה תרע"ה   20 3 1
ל-57 2885 לאה דבורה     חיים אליעזר תרי"ט   15 2 3
ל-37 2256 לאה יענטא     ישראל תרצ"ח   61 10 2
ל-63 3214 לאה יענטא   הערשקאוויטש הירציל תרע"ו   31 1 4
ל-6 168 לאה מלכה     שלמה תרס"ד   35 3 1
ל-66 3618 לאה פרידא יהודא ארי'  באש דוב תש"א   21 14 4
ל-58 2910 לאה רבקה בלימא נחום   אברהם תרט"ו   43 2 3
ל-10 499 לאנא צבי הילמאנן יוסף אברהם פייערווערגער ?   28 8 1
ל-19 1242 לאנה חיים שרעטער ארי' תרפ"ג   37 20 1
ל-48 2691 לאנה שלמה חיים הערקאוויטש שבתאי תרצ"ח   38 20 2
ל-33 2083 לאני יצחק פראגמאן יצחק תרמ"ה   4 6 2
ל-20 1352 לאצע     שלמה יהודא תרס"ב   53 21 1
ל-11 523 לוי       זאב יהודא תרמ"א   62 8 1
ל-7 188 לוי מבאקאי       תר"מ   56 3 1
ל-9 475 ליבא יוסף שטיין אביגדור תרע"ג   4 8 1
ל-56 2816 ליבא   ווידער יוסף תרצ"ז   56 25 2
ל-62 3187 ליבא      משה תרע"ט   23 14 3
ל-32 2045 ליבה שרה יוסף  גאלדשטיין אברהם קויפמאן תרמ"ה   6 5 2
ל-50 2774 לייזער   ווערנער   תשל"ב   64 23 2

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************

פעילות עניפה נעשית בבית העלמין על ידי ארגון "סיגט שלנו".

למצגת על הפעילות לחצו כאן


שימו לב, כל פעילות השיקום, השימור והתיעוד נעשית אך ורק ע"י סיגט שלנו.
**************************

בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים

******************************