א-ב מספר סידורי שם פרטי שם בן הזוג שם משפחה שם האב שנת פטירה תואר מספר קבר שורה גוש
ט-21 2105 טאבא     דוד זליק? תרס"ו   26 6 2
ט-9 642 טאבא פרידא   פריעדמאן עקיבא תרצ"ו   1 11 1
ט-3 82 טאבא רחל     יצחק דוב ?   16 2 1
ט-5 169 טאבה מרדכי עזריאל לאקס עזרא סגל תרס"ד   36 3 1
ט-41 3349 טאבה     יצחק הכהן תרס"ח   70 3 4
ט-10 678 טאשרנא צבי פריעד  צבי אלימלך פוקס תרצ"ב   22 12 1
ט-20 2030 טאשרני ניסל     זאב הכהן תרמ"א   28 4 2
ט-30 2839 טובי     חיים  תרי"ב   17 1 3
ט-14 913 טובי'     יוסף תרס"ה   4 17 1
ט-42 3444 טובי'     ....... ישראל  תר"ע   15 6 4
ט-22 2129 טובי'    גוידעל עזרא יודא תרצ"ד   63 6 2
ט-6 288 טוביה פריינד   שלמה תרפ"ט   16 5 1
ט-27 2565 טוביה   יונגער משה צבי תרצ"ב   1 17/18 2
ט-39 1599 טוביה בארנא     שרגא הלוי תרפ"ט הבחור ד"ר 30 25 1
ט-2 57 טויבא     ארי' יהודא תרמ"ב   74 1 1
ט-16 1382 טויבא מרדכי שמואל אינדיג אביגדור תרע"ז   5 22 1
ט-19 1841 טויבא     דוב תרס"ה   61 28 1
ט-23 2141 טויבא     יוסף צבי הכהן תרנ"ה   11 7 2
ט-26 2530 טויבא אברהם רפאל דאווידאוויטש אפרים ברוך תרצ"ב   35 17 2
ט-17 1554 טויבא בתי'   פארקאש מנחם מענדל תרנ"ז   55 24 1
ט-28 2602 טויבא רבקה     ישראל שמואל תרפ"א   41 18 2
ט-44 3719 טויבה     משה תרפ"ו   3 21 4
ט-36 3090 טויבה       ישראל תרי"א   11 9 3
ט-13 910 טויבה רחל   זיסווביץ משה זאב תרפ"ה   1 17 1
ט-43 3530 טויבי רבקה     יצחק אייזיק תרפ"ט   11 9 4
ט-25 2237 טולה     צבי סגל תר"ט   14 10 2
ט-7 508 טילא חיים יוסף נעמעש שלמה תרצ"ב   37 8 1
ט-24 2142 טישינא מנחם מענדעל   יעקב ליזר בראנדשטיין תרס"ב   12 7 2
ט-18 1828 טעמירל     שלמה צבי תרע"ב   46 28 1
ט-15 1142 טרבא     מנחם צבי תרע"ח   38 19 1
ט-4 116 טשא(רנא)       ?   52 2 1
ט-1 35 טשארנא   כהנא יהודא תרס"ב   34 1 1
ט-8 568 טשארנא שלמה סמוק ארי' תרנ"ט   46 9 1
ט-29 2681 טשארנא     משה תרצ"א   31 19 2
ט-32 2881 טשארנא     יהודא הלוי תר"ט   9 2 3
ט-33 2950 טשארנא זאב ראזענבערג ישראל מנחם תרס"ה   14 3 3
ט-34 2992 טשארנא שמואל מאיר     תרפ"ד   43 4 3
ט-35 3089 טשארנא     יהודא מודרן תרל"ד   2 9 3
ט-37 3156 טשארנא   טרויב כ"ץ מרדכי תרע"ט   20 13 3
ט-38 3191 טשארנא מרים   כהנא חנניה תרע"ז   27 14 3
ט-11 821 טשארני     נחמיה תר"צ ילדה 28 15 1
ט-12 908 טשארנע     ? תרפ"ט   89 16 1
ט-40 3297 טשארנע פרוויט     ? תרפ"ג   8 3 4
ט-31 2877 טשיל (.)     אורי ?   5 2 3

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************

פעילות עניפה נעשית בבית העלמין על ידי ארגון "סיגט שלנו".

למצגת על הפעילות לחצו כאן


שימו לב, כל פעילות השיקום, השימור והתיעוד נעשית אך ורק ע"י סיגט שלנו.
**************************

בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים

******************************