א-ב מספר סידורי שם פרטי שם בן הזוג שם משפחה שם האב שנת פטירה תואר מספר קבר שורה גוש
ה-49 3323 ה????       ?   35 3 4
ה-18 1068 האדיה ישראל שוב אפרים תרע"ב   10 18/19 1
ה-27 1826 האדם נתן שטאהל שלמה צבי תרע"ג   44 28 1
ה-11 690 הדס מנחם כהנא מנחם גרשון תרצ"ג   35 12 1
ה-15 974 הדסה   ווארדי משה תרע"ב ילדה 69 17 1
ה-23 1299 הודיא מאיר גודל   ליבער תרס"ז הלוי 6 20/21 1
ה-32 2013 הודיא     ישראל תרל"ט   10 4 2
ה-1 29 הינדא     סאני תרס"ו   28 1 1
ה-7 601 הינדא     דוד תר"פ   7 10 1
ה-13 775 הינדא סענדר יהודא מאלדאוואנן אברהם תרע"ט   48 14 1
ה-20 1085 הינדא     יוסף זלמן תרס"ט   27 18/19 1
ה-31 2009 הינדא     יהודא ישראל ?   6 4 2
ה-41 2915 הינדא     גרשון תרכ"ה   50 2 3
ה-50 3485 הינדא   וויינברעגר צבי יחזקאל תרע"ט ילדה 54 7 4
ה-19 1075 הינדא לאה מענדל עדענבורג נתן תרע"ה   17 18/19 1
ה-16 986 הינדא מלכה     גדלי' תרס"א   4 18 1
ה-37 2616 הינדא מלכה     משה תרפ"א   57 18 2
ה-10 688 הינדא רבקה יהודא אריה יאקאבאוויטש משה חיים תרפ"ח   33 12 1
ה-5 247 הינדא רחל     שאול תרנ"ח   51 4 1
ה-30 1855 הינדי לבשי     אליעזר תרס"ד   78 28 1
ה-22 1260 הינדי רייזא     מנחם תר"צ   57 20 1
ה-43 3025 הינדל   וואללערשטיין שלמה זלמן תר"ח   40 5 3
ה-12 691 היצל     משה תר"ע   36 12 1
ה-24 1393 העודיל זאב זעממעל שמואל צבי תרצ"ד   18 22 1
ה-39 2731 הענא משה שטערן בן ציון תרצ"ח   1 22 2
ה-45 3220 הענדל     טובי תרס"ו הבתולה 42 1 4
ה-52 3804 הענדל לאה   טווך יחיאל מעכל ליב תשט"ז ילדה 83 4 5
ה-44 3145 הענוך חיים   כהנא אריה ליב תרע"ה   7 13 3
ה-14 780 הענטצא     משה זלמן תרע"ט   53 14 1
ה-8 619 העני משה גרשון יאקאבאוויטש צבי אשר תרפ"ח   33 12 1
ה-46 594 העני     דוד צבי תרל"ט   74 9 1
ה-4 171 העני' ארון ווינבערגער מרדכי עזריאל תר"פ   38 3 1
ה-21 1132 העני' ישעי' אליעזר שטיין אהרן יעקב תרע"ו   28 19 1
ה-28 1832 העני' שמואל   פישער משל?  תר"ע   50 28 1
ה-33 2015 העני'     פנחס תרמ"ב   12 4 2
ה-29 1840 העני' רחל     מרדכי יהודא תרע"ה   59 28 1
ה-36 2265 העני מלכה     דוד תרל"ד   13 11 2
ה-9 670 העני פערל     שמריהו תרנ"א   14 12 1
ה-6 334 העניא אייזיק ליב פוו שלמה תר"ץ   9 6 1
ה-17 1052 העניא     ? תרמ"ה   71 18 1
ה-51 3599 העניא     יצחק אייזיק תש"ד   43 12 4
ה-25 1407 העניא חנה     ישראל צבי תרפ"ז   32 22 1
ה-40 2760 העניא רייזא     יוסף (יהודא) ?   50 22 2
ה-2 56 העניע     ? ?   55 1 1
ה-34 2040 העניע רוזא     מנחם תר"נ   1 5 2
ה-42 2957 הענצא     יעקב תרנ"ט   51 3 3
ה-3 114 הענצי     שלמה תרמ"ח   50 2 1
ה-26 1555 הענצי   פריעדמאן יהודא תרנ"ו   56 24 1
ה-35 2238 הענצי     יהודא תר"ט   15 10 2
ה-38 2665 הענצי     יעקב תרצ"ד   46 19 2

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************

פעילות עניפה נעשית בבית העלמין על ידי ארגון "סיגט שלנו".

למצגת על הפעילות לחצו כאן


שימו לב, כל פעילות השיקום, השימור והתיעוד נעשית אך ורק ע"י סיגט שלנו.
**************************

בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים

******************************