א-ב מספר סידורי שם פרטי שם בן הזוג שם משפחה שם האב שנת פטירה תואר מספר קבר שורה גוש
ג-11 418 גאלדא ישראל מענדיל קאויפמאן אשר אנשיל תרצ"א הלוי 13 7 1
ג-17 977 גאלדא   זאללמאנן אליעזר תרס"ה   72 17 1
ג-16 814 גאלדא הירצל לאקס שמואל תרפ"ה   16 15 1
ג-23 1172 גאלדא   לעבאוויטש ישראל תרע"ג הבתולה 10 19/20/1 1
ג-27 1381 גאלדא אברהם ווילעגער מנחם משה תרס"ו   4 22 1
ג-28 1392 גאלדא אברהם יצחק קאויפמאן אהרון דוד תרצ"ב   17 22 1
ג-30 1475 גאלדא   שאכטער זאב תרצ"ב   23 23 1
ג-44 2642 גאלדא צבי פעטראווער יהודא כהנא תרצ"ז   22 19 2
ג-57 2799 גאלדא     שלמה תרצ"ח   8 25 2
ג-59 3840 גאלדא     שמואל דוב תר"ע   56 3 4
ג-26 1342 גאלדא צירל     אשר אנשיל תרצ"ו   43 21 1
ג-1 43 גאלדה   שיינער ליב תרס"ט   42 1 1
ג-2 47 גאלדי ????     ?? ?   46 1 1
ג-52 3117 גטיל     מאיר יצחק תרפ"ה   30 11 3
ג-63 3632 גיט...רייזי אברהם יוסף מרדכי   יחזקאל תרצ"ג   28 15 4
ג-64 3650 גיטיל     משה תרצ"ה   29 16 4
ג-3 74 גיטל יוסף     תרנ"ד   8 2 1
ג-4 78 גיטל     עובדיהו תרל"ז   12 2 1
ג-8 248 גיטל משולם זוסיא סאלפעטער סגל אלי' תש"א   23 4 1
ג-12 627 גיטל משה בלומענפעלד יעקב שמשון תרע"ה   35 10 1
ג-13 637 גיטל   האאס מנחם תרמ"ב   52 10 1
ג-14 696 גיטל     עזריאל תרס"ז   41 12 1
ג-19 1040 גיטל     נפתלי הערציל תרס"ג   59 18 1
ג-22 1124 גיטל משה כ"ץ צבי אלימלך תרע"ה   20 19 1
ג-29 1414 גיטל   הערשקאוויץ אברהם תרצ"ג   41 22 1
ג-31 1537 גיטל יעקב אונגאר יהודא תרפ"ב   33 24 1
ג-32 1618 גיטל     מאיר צבי תרפ"ז   49 25 1
ג-38 2031 גיטל     מאיר תר"מ   29 4 2
ג-39 2102 גיטל   שו"ב שלמה תרמ"ט   23 6 2
ג-40 2133 גיטל     קאפיל תרט"ו   2 7 2
ג-42 2361 גיטל     אליהו תרצ"ח   28 14 2
ג-47 2660 גיטל     ברוך מנחם תרפ"ט   41 19 2
ג-48 2693 גיטל     אשר זעליג   תרצ"ז   41 20 2
ג-49 2758 גיטל אלטיר עזרא מיללער ישראל יהודא לעווינגער תש"א   48 22 2
ג-50 2953 גיטל     אליעזר תרמ"ט   47 3 3
ג-54 3208 גיטל     דוד גדליהו תרע"ט הילדה 17 1 4
ג-62 3552 גיטל צבי גאלדענבערג ארי' דוב תרצ"ו   8 10 4
ג-65 3652 גיטל     דוד אברהם תרצ"ו   31 16 4
ג-66 3737 גיטל     שלמה ?   1 25 4
ג-45 2646 גיטל  עזריאל שטוובער צבי תש"ג   26 19 2
ג-46 2657 גיטל בילא צבי רעזמאוויטש דוד תרפ"ז   38 19 2
ג-18 998 גיטל דבורה     מנחם מאניש תרנ"ב   16 18 1
ג-24 1228 גיטל הינדא     יהודא תרע"ט   23 20 1
ג-41 2348 גיטל הינדא   ריבוש? יהודה תרצ"ו הבתולה 12 14 2
ג-15 707 גיטל לאה     ראובן מאיר תרע"ה   27 13 1
ג-43 2585 גיטל מלכה     אלכסנדר דוב תר"צ   21 18 2
ג-6 122 גיטל פערל     יהודא ליב תרמ"ה   59 2 1
ג-21 1116 גיטל רבקה     יצחק זאב תרס"ח   12 19 1
ג-25 1269 גיצא מאיר    כ"ץ מרדכי שטיין תרפ"ה   68 20 1
ג-33 1624 גיצא   מארקאוויטש עוזר תרס"ח הבתולה 55 25 1
ג-34 1628 גיצא     יחיאל מיכל תרס"ד הבתולה 59 25 1
ג-35 1867 גיצא     יוסף תרס"א   94 28 1
ג-37 2026 גיצא     יהודא תרמ"ג   24 4 2
ג-61 3529 גיצא     חיים ארי' תרפ"ח   10 9 4
ג-7 127 גיצי     פנחס געצל תרמ"ו   64 2 1
ג-51 3053 גיצי     פנחס   תקצ"ד   7 7 3
ג-69 3326 גלדא פייגא     יוסף תרע"ד   58 3 4
ג-20 1106 גליקיל     ישעי'   תרס"ט   2 19 1
ג-5 85 גליקל יעקב נאדלער   תרל"ט   19 2 1
ג-36 1875 גרשון     יצחק חיים תרמ"ז   7 1 2
ג-56 2205 גרשון   כ"ץ שמחה ישראל תרי"ד   13 9 2
ג-67 3786 גרשון    פערל אשר אנשיל ת"ש   8 3 5
ג-10 379 גרשון       ארי' פערל תרע"ג   55 6 1
ג-9 368 גרשון חיים   סמוק אפרים פישל תרע"ה   44 6 1
ג-53 3125 גרשון מאיר     חיים תרט"ז   2 12 3

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************

פעילות עניפה נעשית בבית העלמין על ידי ארגון "סיגט שלנו".

למצגת על הפעילות לחצו כאן


שימו לב, כל פעילות השיקום, השימור והתיעוד נעשית אך ורק ע"י סיגט שלנו.
**************************

בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים

******************************