א-ב מספר סידורי שם פרטי שם בן הזוג שם משפחה שם האב שנת פטירה תואר מספר קבר שורה גוש
א-15 279 אביגדור גרינוואלד יעקב תש"א 3 5 1
א-43 446 אביגדור יוסף פעריל תרע"ח 46 7 1
א-51 493 אביגדור אברהם תרע"ט 22 8 1
א-128 1273 אביגדור נתן נטע תרפ"ח 72 20 1
א-137 1332 אביגדור קענטנער אביגדור תר"ף 29 21 1
א-388 3371 אביגדור פרייזלער שמעון תרע"ו 20 4 4
א-404 3449 אביגדור פאלאק יהודא ארי' תרע"ד 23 6 4
א-433 3741 אביגדור פאלאק יונתן בנימין תרצ"ו הרב -האדמו"ר אהל ב 1 5
א-19 31 אביגדור ארי' תרס"ג 43 5 1
א-87 843 אבנר סיני מנחם מאניש תר"נ 19 16 1
א-24 352 אברהם פויגל אביגדור משה תרע"ד 28 6 1
א-28 376 אברהם איסלענדער משה יוסף תרע"ה 52 6 1
א-45 450 אברהם שמחה תרע 50 7 1
א-56 506 אברהם שאלאמאן אהרן תרפ"ב 35 8 1
א-57 507 אברהם חיים צבי תרפ"א 35 8 1
א-59 521 אברהם מאיר דוב תרמ"ו 60 8 1
א-68 597 אברהם פריעדמאן עקיבא תש"ב 8 10 1
א-83 809 אברהם שמחה שלום תרפ"ט הלוי 12 15 1
א-94 926 אברהם יעקב ת(רנ)ה 17 17 1
א-142 1429 אברהם יוסף דוב תרע"א 59 22 1
א-143 1431 אברהם הערצאל תרס"ו 61 22 1
א-156 1538 אברהם עדענבורג יצחק תרפ"ה 34 24 1
א-169 1676 אברהם יוסף תרפ"ז 12 26 1
א-197 1891 אברהם זינגער משה תרנ"ד 23 1 2
א-206 1925 אברהם שרעטער משה תש"א 64 1 2
א-208 1937 אברהם צבי יחיאל תרע"ה 12 2 2
א-224 2080 אברהם דאווידאוויטש דוד דוב תרפ"ג 1 6 2
א-233 2168 אברהם אליעזר תר"ל 53 7 2
א-237 2188 אברהם ווארלשטיין אשר אנשל תרכ"ט 26 8 2
א-252 2299 אברהם יהודא תרכ"ד 55 12 2
א-259 2376 אברהם יהודה ליביש תרח"ץ 45 14 2
א-268 2427 אברהם מלכה גוטמאנן צבי יהודא תרפ"ב 46 15 2
א-273 2453 אברהם קראטץ זאב תרצ"ז 2 16 2
א-276 2486 אברהם נפתלי צבי תרס"ו 49 16 2
א-282 2516 אברהם גוטמאן אשר זעליג תש"ב 2 17 2
א-309 2718 אברהם באש שלמה חיים תרצ"ד 40 21 2
א-318 2778 אברהם שלמה תשכ"ט 23 24 2
א-334 2967 אברהם סגל צבי תקפ"ו 11 4 3
א-339 2981 אברהם שלמה יהודא תרל"ח 30 4 3
א-342 3038 אברהם אייזיק יצחק תר"א 13 6 3
א-346 3075 אברהם אליהו תקצ"ט 26 8 3
א-366 3237 אברהם יוסף יהודא תרפ"ב 10 2 4
א-373 3261 אברהם יעקב תרס"ט 41 2 4
א-409 3513 אברהם הוס ארי' דוב תרס"ח הבחור 42 8 4
א-419 3615 אברהם ענגילשטיין יעקב תרצ"ד הבחור 4 14 4
א-426 3691 אברהם דוד ארי' תרפ"ט 37 18 4
א-428 3696 אברהם גנאד מרדכי תרצ"ז 55 18 4
א-431 3708 אברהם ראזענבערג יצחק תרצ"ט 51 19 4
א-440 3832 אברהם יצחק אייזיק תש"ז הילד 87 5 5
א-441 3832 אברהם גרין יצחק תש"ג 89 5 5
א-52 496 אברהם  (ליפמאן) יוסף דוד תרע"ב הלוי 25 8 1
א-120 1200 אברהם  צבי תרנ"ח 26 19/20/2 1
א-198 1892 אברהם (באבי) פיסינגער סגל ? תרנ"ג 24 1 2
א-49 470 אברהם (צבי) (ישראל) ??? 78 7 1
א-436 3761 אברהם אבא מאיר תש"א 44 1 5
א-74 685 אברהם אלטיר איסאקאוויטש יוסף מרדכי תר"ע 4 13 1
א-77 744 אברהם אליעזר צירל פעריל פערענץ יהודא תר"ס 13 14 1
א-269 2430 אברהם אליעזר חיים מאיר תר"פ 49 15 2
א-415 3556 אברהם אליעזר מרדכי תרצ"ה 14 10 4
א-226 2096 אברהם אלכסנדר שמואל צבי תרנ"א 17 6 2
א-134 1312 אברהם אנטשיל מרדכי תרפ"ד 7 21 1
א-311 2728 אברהם ארי' לאזאראוויטש יחיאל מיכל תשי"ח 65 21 2
א-248 2254 אברהם אריה מענדעלאוויטש יצחק תש"א 59 10 2
א-70 653 אברהם ברוך חיים יצחק תרנ"ו 12 11 1
א-132 1294 אברהם ברוך שטערן דוב תרס"ג 1 20/21 1
א-148 1490 אברהם ברוך שטיינמעטץ יואל תע"ר 46 23 1
א-178 1743 אברהם ברוך חיים עזרא תרס"ז 22 26/27 1
א-274 2455 אברהם ברוך שטיינמעטץ מנחם זאב תרצ"ט 6 16 2
א-281 2510 אברהם ברוך אלטר עביר יהודא אברהם תרפ"ט 74 16 2
א-17 307 אברהם דוב גולדשמיד מאיר יוסף תרע"ב 37 5 1
א-40 428 אברהם דוב מרדכי אריה תרע"ג 26 7 1
א-306 2701 אברהם דוב הערשקאוויטש שמואל הערש תרצ"ד 56 20 2
א-42 442 אברהם דוד עזרא תרע"א 42 7 1
א-209 1944 אברהם דוד יעקב תר"כ 20 2 2
א-195 1887 אברהם יהודה ? ? 19 1 2
א-6 189 אברהם חיים יוסף תרמ"ז 57 3 1
א-16 301 אברהם חיים יחיאל מעכל (אייזיק) תרפ"ד 31 5 1
א-130 1291 אברהם חיים חזן צבי הלוי 96 20 1
א-279 2500 אברהם חיים מוטצערן שלום תרס"ז 63 16 2
א-382 199 אברהם חיים ?????ים .... תרל"ו 73 3 1
א- 63 533 אברהם יהודא דוב תרמ"ב 73 8 1
א-326 2824 אברהם יהודה אשר זעליג תר"ו 6 1 3
א-352 3116 אברהם יהודה יונגער מאיר יצחק תרע"ב 29 11 3
א-289 2559 אברהם יהושע העשיל שמעון תרפ"ח 67 17 2
א-29 382 אברהם יודא אלימלך תרע"א 58 6 1
א- 98 948 אברהם יעקב אליה תרס"ו 40 17 1
א-144 1440 אברהם יעקב דוב תרס"ב הכהן 70 22 1
א-227 2098 אברהם יעקב משה תרנ"ה 19 6 2
א-316 2763 אברהם יעקב חיים ישראל תש"ב הכהן 56 22 2
א-365 3236 אברהם יעקב יצחק????? תרפ"ב 9 2 4
א-418 3613 אברהם יעקב דאווידאוויטש שמואל תרפ"ו 26 13 4
א-25 353 אברהם יצחק מאיר אליה תרע"ח הלוי 29 6 1
א-44 449 אברהם יצחק ארון חיים תרע"ז 50 7 1
א-170 1679 אברהם יצחק אלטמאן יהודה ליב (הרופא) תרע"ב 15 26 1
א-228 2118 אברהם יצחק צבי יהודא תר"ל 42 6 2
א-267 2415 אברהם יצחק שטיינער יוסף תרצ"ט 34 15 2
א-370 3248 אברהם יצחק מאיר תרע"ג הלוי 22 2 4
א-412 3521 אברהם יצחק יעקב משה תרנ"ט הבחור 76 8 4
א-422 3662 אברהם יצחק איצקאוויטש ישראל תרצ"ט 26 17 4
א-375 3273 אברהם ישראל שמואל מעכל תר"ע 59 2 4
א-403 3433 אברהם ישראל אפעל אליעזר תרפ"ב 1 6 4
א-27 359 אברהם מאיר כ"ץ משה יוסף תרס"ח 35 6 1
א-75 704 אברהם מאיר בראנדשטרן צבי   תרנ"נ 24 13 1
א-207 1935 אברהם מאיר אבא תרל"ד הרבני 10 2 2
א-236 2185 אברהם מאיר שלמה תרל"ז 23 8 2
א-95 933 אברהם מנחם ? ? 25 17 1
א-235 2177 אברהם מרדכי זלמן תרנ"א הרבני האברך 15 8 2
א-82 800 אברהם נפתלי תרע"ג 3 15 1
א-84 810 אברהם צבי סאבויא מרדכי תרע"ו 13 15 1
א-176 1729 אברהם צבי שיין יצחק אייזיק תר"ע הכהן 7 26/27 1
א-183 1770 אברהם צבי רעטי יואל תרצ"ז 14 27 1
א-245 2217 אברהם צבי יצחק תרכ"ז 28 9 2
א-303 2678 אברהם צבי ווידער מאיר תש"ג 2 20 2
א-284 2529 אברהם רפאל דאווידאוויטש אברהם רפאל תרצ"ג 34 17 2
א-46 452 אברהם שלמה ?????? יצחק מנחם תרע"ט 52 7 1
א-65 552 אברהם שלמה האנז רפאל תרפ"ה 19 9 1
א-187 1801 אברהם שלמה יהודא ? 68 27 1
א-181 1751 אברהם......... ? ? 32 26/27 1
א-386 3343 אדיל   שלמה תרס"ח 59 3 4
א-229 2140 אדיל ליבא יעקב וויעדער אהרן ארי' תרמ"ח הכהן 10 7 2
א-11 241 אהרון בלאנק יוסף תרצ"ג 12 4 1
א-12 243 אהרון כ"ץ אלימלך תרצ"א הכהן 14 4 1
א-58 516 אהרן חיים שלום תרנ"ה 55 8 1
א-117 1169 אהרן ? תרע"ב 7 19/20/1 1
א-126 1264 אהרן אסתר ריזא קניקר צבי תרצ"ח 62 20 1
א-151 1503 אהרן לאקס נפתלי הערצל תרנ"ט 60 23 1
א-243 2210 אהרן מרדכי תרט"ז 19 9 2
א-244 2216 אהרן יהודא תרכ"ד 26 9 2
א-260 2377 אהרן גרינפעלד שמעון תרפ"ח 46 14 2
א-325 2821 אהרן צבי תר"ז 4 1 3
א-47 456 אהרן   יחיאל מיכל תרע"ח 56 7 1
א-26 356 אהרן ארי' אשר זעליג תר"ע 32 6 1
א-354 3124 אהרן ארי' גרשון מאיר תרנ"ג 1 12 3
א-79 759 אהרן דוב בערקאוויטש שלמה חיים תרנ"ה 31 14 1
א-214 1969 אהרן דוב דוד תרצ"ז 55 2 2
א-312 2729 אהרן דוד הארטשטיין ישעיה צבי תרצ"ה 66 21 2
א-239 2192 אהרן חיים משה תר"ל 31 8 2
א-357 3151 אהרן יהודה נאש אברהם תרע"ה 15 13 3
א- 71 656 אהרן יחזקאל שטיינמעץ אברהם ברוך תרפ"ו 16 11 1
א-96 934 אהרן יעקב ארי' ליבוש תרנ"ב 26 17 1
א-136 1328 אהרן יצחק ישראל אלי תרפ"ב 25 21 1
א-261 2393 אהרן יצחק הערצפעלד שלום תרפ"ד 69 14 2
א-69 614 אהרן ישעיה מאיר תרפ"ג 20 10 1
א-225 2092 אהרן ישעיה יוסף תרנ"ג 13 6 2
א-109 1099 אהרן מרדכי אברהם תרע"ה 43 18/19 1
א-119 1195 אהרן מרדכי צבי תרס"ז 21 19/20/2 1
א-331 2929 אהרן מרדכי כהנא אהרן אריה תקצ"ט 6 3 3
א-53 498 אהרן צבי הילמאנן משה  בנימין תרפ"ז 27 8 1
א-81 788 אהרן שמואל  גלוגג אליעזר   תרפ"ד 66 14 1
א-336 2972 אוז(ט?)ת יעקב תר"ט 18 4 3
א-423 3678 אזיק משה יעקב תרפ"ו 53 17 4
א-405 3461 אזריעל נתן   תרפ"ד 1 7 4
א-249 2266 איגא יהודא תרל"ד 14 11 2
א-162 1613 אידי  משה דוד תרס"ח 44 25 1
א-138 1361 אידיל נייבאגדן צבי ארי תרנ"ח 65 21 1
א-222 2051 אידיל חיים אברהם פעסטונגער תרנ"ד 12 5 2
א-383 3305 אידל יעקב צבי הערשקאוויטש יעקב תרע"ד 17 3 4
א-319 2785 אידל  כ"ץ אייזיק מרדכי תשכ"ב 37 24 2
א-192 1859 אידל הינדיא צבי תרס"ה 83 28 1
א-323 2796 איטא בקמן שמואל תש"כ 19 25 2
א-364 3227 איי(?)ל ? הבתולה 53 1 4
א-54 500 אייגא אברהם יצחק מנחם ישראל תרצ"ט 29 8 1
א-73 681 איידי חנינה ??? הילדה 19 12 1
א-299 2612 איידיא חיים מאיר תרפ"ו 53 18 2
א-302 2640 איידיא מרדכי יהודא ווינער מרדכי עזריאל לקס תרצ"ח 19 19 2
א-14 265 איידל ראובן מאיר גאלדבערגער משה יוסף תרע"ט 42 4 1
א-158 1551 איידל ווגדארוויטש שבתאי תרנ"ז 52 24 1
א-250 2275 איידל אברהם תרל"ה 24 11 2
א-298 2608 איידל יצחק יהושע שטערין מרדכי תרפ"ד 49 18 2
א-333 2955 איידל בנימין תרנ"ו הלוי 49 3 3
א-360 3190 איידל כהנא יהודה בנימין תרע"ט 26 14 3
א-442 3836 איידל צבי תש"ו 4 6 5
א-90 894 איידל דינא מנחם מניש תרצ"ד 71 16 1
א-122 1212 איידל דינה וויסנער שמואל   תרפ"ג 6 20 1
א-220 2024 איידל דינה משה תרמ"ז 22 4 2
א- 76 723 אייזיק יהודה ויזעל אפרים תרצ"ב 52 13 1
א- 135 1323 איסור זאב  שמואל תרס"ז 18 21 1
א-402 3424 איסר    מוובאריף דוד תרע"ו הכהן 27 5 4
א-337 2976 איסר אפרים פישל יעקב תרי"א 24 4 3
א-62 530 אלחנן ????? תרמ"ב 70 8 1
א-216 1983 אלחנן סגל מרדכי תרנ"א 9 3 2
א-425 3682 אלטא מלכה דייטש דוב תש"ד 6 18 4
א-296 2601 אלטי אביגיאל שואל ארי' תרפ"א 40 18 2
א-157 1541 אלטי בתי' שטיינמעץ יחיאל מיכל ..... תרס"ה 37 24 1
א-91 898 אלטי גאלדה יוסף תרפ"ב 76 16 1
א-210 1957 אלטי חי' פרידא האלפערט נפתלי    תרס"ח 36 2 2
א-438 3797 אלטיר זאב ירחמיאל   תש"ה הבחור 18 4 5
א-21 326 אלטיר יוסף טאבאק שלום תרצ"ח 1 6 1
א-149 1492 אלטיר ישכר דוב פוקסלער שלמה משה תרס"ט 48 23 1
א-358 3164 אלטיר ישראל מאיר קאוולער שמעון גרשון תרע"ט 28 13 3
א-152 1507 אלטיר מרדכי ארי'  אברהם דוב תר"ס 65 23 1
א-184 1785 אלטיר עזריאל ? ? 33 27 1
א-359 3167 אלטיר שלמה פראמאוויטץ אשר זעליג תרע"ט 32 13 3
א-213 1963 אלטר דוד שלאמאוויטש זאב דוב ועטא תשי"ז 48 2 2
א-186 1788 אלטר ישראל קאוולער חיים תרע"ז 38 27 1
א-423 3554 אלטר משה ? תש"ד 12 10 4
א-179 1746 אלטר שלמה דוד אברהם תרס"ג 25 26/27 1
א-18 311 אלי' אברהם תר"ע 41 5 1
א-256 2339 אלי' איש הורוביץ יעקב תרפ"ד 1 14 2
א-314 2736 אלי' פישער חנוך   תש"ט 8 22 2
א-23 350 אלי'  פסח צבי תרס"ח 26 6 1
א-288 2553 אלי'  חיים מרדכי תרפ"ז 61 17 2
א-262 2396 אלי מאניש שכעטער אייזיק מאיר תרפ"ט 72 14 2
א-437 3784 אליה לאזאראוויטש יוסף תש"א 6 3 5
א-348 3080 אליה ליב עבדיה תקצ"ו 34 8 3
א-335 2970 אליה מאניש משה תר"ב 15 4 3
א-86 837 אליהו געפנער זאב וואלף תרס"ג הכהן 13 16 1
א-211 1960 אליהו שלאמאוויטש אליעזר תש"ד 45 2 2
א-270 2431 אליהו מרדכי שרגא תרצ"ו 50 15 2
א-287 2538 אליהו סמוק יעקב תרפ"ו 46 17 2
א-324 2817 אליהו פעסטינגער אשר זעליג תרמ"ו 1 1 3
א-340 3017 אליהו שלמה ? 17 5 3
א-420 3654 אליהו אילמוויטש גבריאל תרצ"ד הבחור 35 16 4
א-427 3695 אליהו מרדכי תרצ"ב הלוי 44 18 4
א-329 2870 אליהו  אייזיקאוויטש נתנאל תרצ"ז 52 1 3
א-20 323 אלימלך ישראל ת.... 54 5 1
א-38 422 אלימלך יהודא תרנ"ה 19 7 1
א-85 832 אלימלך ישראל צבי תרס"ה 8 16 1
א-171 1696 אלימלך שלמה תר"סט 35 26 1
א-286 2536 אלימלך בירנבערג יוסף תר"צ 44 17 2
א-291 2572 אלימלך אפרים תרפ"ט 1 18 2
א-64 547 אליעזר שמחה שלום תרע"ז הלוי 14 9 1
א-99 955 אליעזר שמואל זינוויל תרס"ז 47 17 1
א-125 1257 אליעזר גרשון ארי' תרצ"ו 53 20 1
א-131 1292 אליעזר לאזאראוויטש יחיאל מיכל תר"פ 97 20 1
א-139 1423 אליעזר מרדכי תרע"ז 51 22 1
א-153 1529 אליעזר אברהם יודא תש"ב 16 24 1
א-172 1706 אליעזר דוב ? 45 26 1
א-173 1712 אליעזר פייביש אפרים תרס"א 51 26 1
א-174 1716 אליעזר טעסלער גדליה  תרנ"ח 62 26 1
א-212 1962 אליעזר שלאמאוויטש חיים תרצ"ז 47 2 2
א-219 1995 אליעזר באכאר? שלמה יעקב תרנ"ז 28 3 2
א-264 2409 אליעזר יואל תרפ"ב 28 15 2
א-271 2443 אליעזר שלמה תרפ"א 63 15 2
א-285 2534 אליעזר איינהאורן מאיר זעליג תרצ"ג 41 17 2
א-320 2786 אליעזר דאווידאוויטש אברהם יהודה תשכ"ב 38 24 2
א-321 2791 אליעזר גרין יוסף ברוך תשכ"ב 51 24 2
א-322 2795 אליעזר טעסלער אברהם תש"ז 2 25 2
א-347 3078 אליעזר יהודה תקס"ז 31 8 3
א-369 3243 אליעזר ברוך יהודא תרע"ז 17 2 4
א-389 3376 אליעזר איצקאוויטש יצחק ישראל תרע"ה 27 4 4
א-401 3412 אליעזר מענדעלאוויטש טובי'  תרע"ח 12 5 4
א-407 3490 אליעזר יצחק תרע"א הבחור 5 8 4
א-421 3661 אליעזר יואל תש"א 23 17 4
א-424 3680 אליעזר ווינער מרדכי ליב תש"א 55 17 4
א-61 528 אליעזר   מרדכי ארי' תרמ"ג 67 8 1
א-258 2375 אליעזר   יוסף שמואל תרפ"ט הלוי 43 14 2
א-196 1890 אליעזר ארי' יוסף כתריאל תרמ"ח 22 1 2
א-355 3131 אליעזר טויבש שלום תרפ"ד 10 12 3
א-381 1104 אליעזר יוסף אברהם יצחק ? 1 19 1
א-381 1104 אליעזר יוסף אברהם יצחק ? הילד 53 18/19 1
א-293 2575 אליעזר יעקב שטאהל אייזק מרדכי תרפ"ו 10 18 2
א-310 2722 אליעזר יעקב פערל ארי'   תש"ג  48 21 2
א-185 1787 אליעזר מרדכי מיכל תרע"ז 37 27 1
א-218 1993 אליעזר מרדכי גרצל? אליקים תרמ"א 20 3 2
א-338 2977 אליעזר מרדכי צבי תר"ט 26 4 3
א-30 382 אליעזר ניסן טאבאק יעקב תר"ע 59 6 1
א-257 2340 אליעזר שויער אברהם אייזיק תרפ"ט הלוי 2 14 2
א-278 2491 אליעזר שמחה ראובן תרפ"ג 54 16 2
א-78 757 אליקום   משה תרמ"ט 29 14 1
א-100 956 אליקום געצל יצחק אייזיק תרס"ב 48 17 1
א-265 2411 אליקום געצל ווינבערגער אליעזר מרדכי תרס"ב 30 15 2
א-5 140 אליקום דב יוסף תרנ"ז 7 3 1
א-88 855 אליקים געציל חיים יהושע 30 16 1
א-22 340 אליקים געצל ויינבערגער דוב תרע"ו 15 6 1
א-150 1495 אליקים געצל חיים אלטיר תר"ע 51 23 1
ב-107 2777 אלישע בינדער תש"ל 22 24 2
א-34 402 אלכסנד זיסא סופר מנחם תרמ"ד 79 6 1
א-93 921 אלכסנדר משה תר"ס 12 17 1
א-154 1531 אלכסנדר זעממעל איסר זאב תש"ו 21 24 1
א-167 1667 אלכסנדר פראגמאנן יצחק (הרופא) תרס"ח 1 26 1
א-371 3251 אלכסנדר פרוכטער שלמה תרע"ג 26 2 4
א-202 1903 אלכסנדר זיסא גאידל דוד דוב תרפ"ח הלוי 35 1 2
א-199 1893 אלכסנדר יוסף פיסינגער צבי תרנ"א הלוי 25 1 2
א-205 1919 אלעזר סמוק חיים ישראל תרצ"ד 52 1 2
א-280 2501 אלקנה שלמה זלמן תרצ"א 65 16 2
א-39 427 אנשל ............ .....צבו .............. 22 7 1
א-166 1640 אס(תר) ? ? 76 25 1
א-13 260 אסתר אהרון צבי שניידר תרפ"ג 36 4 1
א-67 587 אסתר משה זאב תרמ"ו 66 9 1
א-80 778 אסתר שלמה תרע"ט 53 14 1
א-89 891 אסתר אנגעל זעליג תרע"ה 67 16 1
א- 92 901 אסתר יצחק יהושע פאגעל משה יצחק תרפ"ב 79 16 1
א-101 968 אסתר מרדכי וויס מאיר שמילאוויטש תרע"ו 56 17 1
א-102 976 אסתר ברוך תרע"ד 71 17 1
א-110 1108 אסתר משה וויגדאוויטש חיים צבי תרע"ג 4 19 1
א-113 1133 אסתר זוסא אליעזר לעבאוויטש אברהם תרע"ח 29 19 1
א-114 1141 אסתר אשר אנטשיל תרע"ט 37 19 1
א-115 1148 אסתר וואלף גאנד פנחס תרע"ט 45 19 1
א-116 1155 אסתר פייערווערגער אברהם זאב תרע"ה 57 19 1
א-124 1246 אסתר שואל ארי' תר"ף 41 20 1
א-133 1307 אסתר שמואל כ"ץ אברהם רפאל תרפ"ד 1 21 1
א-145 1445 אסתר וויינבערגער אהרן יצחק תרע"ז 76 22 1
א-147 1473 אסתר אברהם תרצ"ט 21 23 1
א-159 1553 אסתר אברהם תרנ"ז 54 24 1
א-160 1570 אסתר שלמה תרנ"ב 73 24 1
א-163 1614 אסתר מרדכי תרס"ח הלוי 45 25 1
א-164 1630 אסתר דוד גדליה תרס"א 61 25 1
א-188 1807 אסתר העניך תרצ"ג 7 28 1
א-231 2152 אסתר שמחה ישראל תרל"ה 24 7 2
א-254 2328 אסתר יאיר פינגאסאוויטש שלמה תש"ב 45 13 2
   אסתר    קליין  יחיאל מיכל סמוק 23 13 2
א-277 2489 אסתר חיים ת"ש 52 16 2
א-294 2580 אסתר אברהם הערטץ תרצ"ו 16 18 2
א-297 2606 אסתר צוועכער ירחמיאל יהודא תרצ"א 45 18 2
א-300 2621 אסתר אברהם יצחק קראטץ יעקב מנחם תרס"ב 64 18 2
א-305 2685 אסתר יצחק תר"צ 31 20 2
א-327 2850 אסתר מנחם יצחק תרל"ו הילדה 32 1 3
א-330 2919 אסתר יצחק תרל"ג 54 2 3
א-349 3087 אסתר מרים תקס"ה 8 9 3
א-350 3088 אסתר אברהם תקצ"ג 9 9 3
א-351 3103 אסתר יהודא תרל"ט 1 10 3
א-362 3200 אסתר שווארץ מרדכי תרפ"ב הילדה 8 1 4
א-385 3314 אסתר אלטיר ירוחם תרע"ה 26 3 4
א-406 3477 אסתר שלמה צבי תר"ע 17 7 4
א-411 3518 אסתר אלטיר חיים תרנ"ד ילדה 63 8 4
א-416 3559 אסתר דוב קאפפעל צבי תרצ"ה 20 10 4
א-432 3716 אסתר חנוך העניך תש"א 29 20 4
א-434 3751 אסתר מרדכי כ"ץ אהרן קאועס תש"ח 22 1 5
ח-103 984 אסתר שלמה תרס"א 2 18 1
א-1 24 אסתר  אשר יעקב תרס"ח 23 1 1
א-2 28 אסתר  יצחק מרדכי תרס"ו הכהן 27 1 1
א-50 474 אסתר  יעקב גרינוואלד אפרים   תרע"ה 3 8 1
א-103 984 אסתר  שלמה תרס"א 2 18 1
א-165 1637 אסתר  אהרן דב תרנ"ז 72 25 1
א-190 1833 אסתר  ישראל תרס"ט 51 28 1
א-332 2933 אסתר  שלמה ליב תר(ל) 16 3 3
א-400 3396 אסתר  שמואל תרע"ה 65 4 4
א-361 3199 אסתר באבי געדאלאויטש יעקב תרפ"ה הבתולה 3 1 4
א-384 3311 אסתר ביילא אביגדור פרייזלער אברהם יהודא תרע"ה 21 3 4
א-435 3754 אסתר דבורה יוסף דרוממער יעקב תש"ב 25 1 5
א-341 3022 אסתר חי' יהודא ליב תקע"ה 28 5 3
א-223 2070 אסתר טויבה מאיר תרל"ב 32 5 2
א-123 1224 אסתר י  ? 19 20 1
א-55 502 אסתר יוטא  יואל צימענט שלמה תרצ"ב הלוי 32 8 1
א-221 2027 אסתר יכט דוב משה תרמ"א 25 4 2
א-161 1598 אסתר מלכה אליעזר צאללמאנן אוסטרייכער יהושע תרע"ג הלוי 29 25 1
א-191 1854 אסתר מלכה ? ? 77 28 1
א-363 3217 אסתר מלכה אליעז(ר) (תר)"ע הבתולה 39 1 4
א-4 125 אסתר מרים חיים יצחק תרמ"ד 62 2 1
א-308 2711 אסתר מרים אברהם   יעקאבוויטש יעקב תש"ב 30 21 2
א-111 1127 אסתר פעסיל פיש שלמה יודא תרע"ו 23 19 1
א-189 1829 אסתר ראצע יוסף ברך תרע"א 47 28 1
א-301 2622 אסתר רבקה משה יונה שמואל אהרון תרפ"א 62 18 2
א-104 1035 אסתר רחל (?) ? ? 54 18 1
א-127 1265 אסתר ריזא אהרן  קניקר זאב צבי תרצ"ז 63 20 1
א-251 2297 אסתר רחל יחיאל תרס"ה 46 12 2
א-105 1087 אסתר רעכיל משה ארי' 29 18/19 1
א-146 1465 אסתר שיידיל פויגל שלמה ברוך תרצ"ז 13 23 1
א-97 935 אפ(רים) מנחם תרנ"א 27 17 1
א-41 439 אפרים כ"ץ ראובן תר"פ הכהן 39 7 1
א-107 1091 אפרים כ"ץ יוסף תרע"ו הכהן 33 18/19 1
א-121 1207 אפרים (טאבאק) פסח צבי תר"פ 1 20 1
א-129 1279 אפרים וויעזעל משה חיים תרע"ט 79 20 1
א-201 1901 אפרים ? ? 33 1 2
א-253 2303 אפרים חיים זאב תרצ"ח הלוי 60 12 2
א-266 2412 אפרים ניימאן שמואל תרס"ב 31 15 2
א-292 2573 אפרים אלימלך תרצ"א 2 18 2
א-307 2706 אפרים שטיין צבי תרצ"ח 9 21 2
א-328 2857 אפרים יוסף תרמ"א הילד  39/40 1 3
א-414 3555 אפרים יוסף דוב תרצ"ו הלוי 13 10 4
א-60 526 אפרים ברוך יצחק אייזיק תרמ"ד 65 8 1
א-410 3515 אפרים דוד טערניר משה תרס"ט הבחור 44 8 4
א-106 1030 אפרים פישל בינדער יעקב תר"ץ  32 18/19 1
א-255 2329 אפרים פישל פולמאן יצחק מנחם תרצ"ד 49 13 2
א-275 2461 אפרים פישל יעקב אליעזר תרצ"ח 19 16 2
א-315 2740 אפרים פישל גאטטעסמאנן חיים מנחם תרצ"ט 14 22 2
א-429 3705 אפרים פישל יוסף תרצ"ו 43 19 4
א-439 3820 אפרים פישל קופמאן ישראל מאיר תש"ז הבחור 30 5 5
א-175 1724 אר...(של)מה ? 2 26/27 1
א-247 2226 ארון אפרים ברוך תרצ"א 57 9 2
א-430 3707 ארון משה בנימין ? 50 19 4
א-200 1895 ארי נתן   תרמ"ב 27 1 2
א-32 393 ארי' גרשון תרס"ז 69 6 1
א-204 1913 ארי' סמוק שלמה תרפ"ג 45 1 2
א-304 2683 ארי' קאפפעל ישראל אברהם תש"ט 27 20 2
א-376 3280 ארי' גרשון (חיי)ם תר"פ 75 2 4
א-408 3501 ארי' זיגילוואקס אלטר תרע"ה 20 8 4
א-118 1192 ארי'  אברהם ? 18 19/20/2 1
א-177 1734 ארי' יהודה ? 12 26/27 1
א-168 1670 ארי' ליב ראטה אברהם תר"ע 11 26 1
א-290 2563 ארי' ליב יהודה יעקב תרצ"ד הכהן 71 17 2
א-387 3355 ארי' ליב מרדכי יעקב תרפ"ח 4 4 4
א-272 2451 ארי' ליבש סג"ל חיים עזרא תר"פ 71 15 2
א-155 1534 ארי  עדענבורג יצחק תרפ"ה 30 24 1
א-182 1761 ארי נפתלי ? תרס"ב 42 26/27 1
א-417 3595 אריה ברוך צבי תרח"ץ 28 12 4
א-8 233 אריה  אליעזר דב תש"ב 4 4 1
א-66 560 אריה  קראטץ אברהם תרצ"ב 27 9 1
א-378 1873 אריה ישכר האלפערט מנחם אהרן תרמ"א הרבני החסיד 5 1 2
א-246 2225 אריה ליב בערקאוויטש חיים יוסף תרצ"ב 56 9 2
א-263 2397 אריה ליב שיינער אפרים פישל תר"ץ  73 14 2
א-313 2734 אריה ליב מנחם מאניש תרצ"ה 5 22 2
א-108 1092 אריה לייביש האלדער יחיאל תרע"ז 34 18/19 1
א-215 1971 אשר ברעכער מאיר ופרידה תש"א הכהן 57 2 2
א-240 2199 אשר ברוך ? 2 9 2
א-283 2519 אשר ווארם מאיר תרצ"ו 7 17 2
א-345 3074 אשר מנחם 25 8 3
א-180 1449 אשר אליעזר שמואל תרס"ד 30 26/27 1
א-35 416 אשר אנטשיל אביגדור   תרס"ב 11 7 1
א-36 419 אשר אנטשיל ישראל מנחם תרע"ח 14 7 1
א-72 669 אשר אנטשיל חנוך זונדל תרמ"ט 13 12 1
א-140 1424 אשר אנטשיל שמואל תרע"ז 52 22 1
א-377 3286 אשר אנטשיל מאיר תרס"ו 5 2/3. 4
א-141 1426 אשר אנטשיל דוב מאיר נפתלי הירץ תרע"ג הלוי 54 22 1
א-31 387 אשר אנטשל צבי דוב תרנ"ט 63 6 1
א-33 398 אשר אנטשל מנחם תרמ"ז 74 6 1
א-217 1986 אשר אניל ווידער יצחק תרע"ט 12 3 2
א-10 237 אשר אנשיל מנחם תרצ"ב 8 4 1
א-203 1905 אשר אנשיל וויעדער יצחק תר"פ 37 1 2
א-343 3047 אשר אנשיל יצחק תר"ט 27 6 3
א-7 202 אשר ארי' יוסף ברוך תרל"ט 77 3 1
א- 193 1877 אשר זעליג ישראל מנחם תר"ס 9 1 1
א-194 1878 אשר זעליג צבי תרמ"ט 10 1 2
א-344 3049 אשר זעליג יהודה תקע"ז 29 6 3
א-356 3139 אשר זעליג גרשון מאיר תרס"ב 1 13 3
א-374 3266 אשר זעליג יהודא תרע"א 50 2 4
א-367 3240 אשר יונה שיל מרדכי תרע"ט 13 2 4
א-353 3119 אשר יעקב יונגער מאיר יצחק תרע"א 32 11 3
א-9 235 אשר ישעיה שווארץ אפרים יצחק תרפ"ז 6 4 1
א-242 2209 אשר מאיר ? ? 18 9 2

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************

פעילות עניפה נעשית בבית העלמין על ידי ארגון "סיגט שלנו".

למצגת על הפעילות לחצו כאן


שימו לב, כל פעילות השיקום, השימור והתיעוד נעשית אך ורק ע"י סיגט שלנו.
**************************

בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים

******************************