א-ב מספר סידורי שם פרטי שם בן הזוג שם משפחה שם האב שנת פטירה תואר מספר קבר שורה גוש
ק-19 3455 קיילא     אברהם אליעזר תרע"ב   34 6 4
ק-11 1557 קיילע     דוב בערצי תרנ"ו   59 24 1
ק-1 867 קלוינמוס קלמן     אשר זעליג תרפ"ט   42 16 1
ק-2 877 קלוינמוס קלמן     ניסן תרע"ד   52 16 1
ק-6 1313 קלוינמוס קלמן   דאווידאוויטש אלי' תרפ"ו   8 21 1
ק-10 1430 קלוינמוס קלמן     אברהם יעקב תרס"ה   60 22 1
ק-18 3065 קלוינמוס קלמן     שמואל זינוויל תרנ"ט הכהן 7 אהל הכהנים 3
ק-23 3819 קלמן   גלאזער יודא מאיר תש"ו הבחור 29 5 5
ק-20 3587 קלמן לוי   גולדמאנן אהרן יעקב תרפ"ז   11 12 4
ק-12 1700 קלמן ליב   קומע.....   תרע"ב   39 26 1
ק-13 1769 קלעריל אסתר   פולק יחיאל מיכל תרצ"ט הבתולה 12 27 1
ק-17 150 קלערל אסתר     יחיאל מיכל תר"ע   17 3 1
ק-7 1374 קריינדיל     ישראל יעקב תרנ"ב   86 21 1
ק-14 2569 קריינדיל     אליעזר מרדכי תרס"ח   5 17/18 2
ק-3 970 קריינדל     גרשון תרפ"ד   64 17 1
ק-4 1110 קריינדל   טאבאק אלי' תרס"ט   6 19 1
ק-5 1270 קריינדל     חנוך זונדל תרע"ח   69 20 1
ק-8 1386 קריינדל חיים דוד פעסטינגער שלמה זיידא סאק תרפ"ח   9 22 1
ק-9 1413 קריינדל     מרדכי ארי' תרפ"ה   39 22 1
ק-15 2653 קריינדל     צבי כ"ץ תש"א   33 19 2
ק-16 3158 קריינדל יוסף מרדכי רייזנער ירחמיאל טאנענבוים תרע"ו   22 13 3
ק-21 3733 קרעסיל     אברהם... ארי' הכהן תר"פ האשה 32 22 4

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************

פעילות עניפה נעשית בבית העלמין על ידי ארגון "סיגט שלנו".

למצגת על הפעילות לחצו כאן


שימו לב, כל פעילות השיקום, השימור והתיעוד נעשית אך ורק ע"י סיגט שלנו.
**************************

בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים

******************************