א-ב מספר סידורי שם פרטי שם בן הזוג שם משפחה שם האב שנת פטירה תואר מספר קבר שורה גוש
ק-19 3455 קיילא     אברהם אליעזר תרע"ב   34 6 4
ק-11 1557 קיילע     דוב בערצי תרנ"ו   59 24 1
ק-1 867 קלוינמוס קלמן     אשר זעליג תרפ"ט   42 16 1
ק-2 877 קלוינמוס קלמן     ניסן תרע"ד   52 16 1
ק-6 1313 קלוינמוס קלמן   דאווידאוויטש אלי' תרפ"ו   8 21 1
ק-10 1430 קלוינמוס קלמן     אברהם יעקב תרס"ה   60 22 1
ק-18 3065 קלוינמוס קלמן     שמואל זינוויל תרנ"ט הכהן 7 אהל הכהנים 3
ק-23 3819 קלמן   גלאזער יודא מאיר תש"ו הבחור 29 5 5
ק-20 3587 קלמן לוי   גולדמאנן אהרן יעקב תרפ"ז   11 12 4
ק-12 1700 קלמן ליב   קומע.....   תרע"ב   39 26 1
ק-13 1769 קלעריל אסתר   פולק יחיאל מיכל תרצ"ט הבתולה 12 27 1
ק-17 150 קלערל אסתר     יחיאל מיכל תר"ע   17 3 1
ק-7 1374 קריינדיל     ישראל יעקב תרנ"ב   86 21 1
ק-14 2569 קריינדיל     אליעזר מרדכי תרס"ח   5 17/18 2
ק-3 970 קריינדל     גרשון תרפ"ד   64 17 1
ק-4 1110 קריינדל   טאבאק אלי' תרס"ט   6 19 1
ק-5 1270 קריינדל     חנוך זונדל תרע"ח   69 20 1
ק-8 1386 קריינדל חיים דוד פעסטינגער שלמה זיידא סאק תרפ"ח   9 22 1
ק-9 1413 קריינדל     מרדכי ארי' תרפ"ה   39 22 1
ק-15 2653 קריינדל     צבי כ"ץ תש"א   33 19 2
ק-16 3158 קריינדל יוסף מרדכי רייזנער ירחמיאל טאנענבוים תרע"ו   22 13 3
ק-21 3733 קרעסיל     אברהם... ארי' הכהן תר"פ האשה 32 22 4
 

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************
כנס הזכרון לקדושי העיר סיגט יתקיים בעז"ה ביום חמישי ערב ר"ח סיוון ( 25.5.17) בבית מרמורש רח' הרב פרנקל 80 תל אביב

כינוס בשעה 17:00

***********************************

" אם לא נהיה שם היום
הם לא יהיו שם מחר"!

אנו נערכים לקראת יציאת קבוצת בני נוער מתנדבים לעבודת שיקום בבית העלמין בסיגט.
המשלחת השלישית תצא לאחר ט' באב למשך 10 ימים.
אנא, היו שותפים עימנו בהצלת בית הקברות!

למצגת לחצו כאן


שימו לב!
בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים