א-ב מספר סידורי שם פרטי שם בן הזוג שם משפחה שם האב שנת פטירה תואר מספר קבר שורה גוש
ע-23 1943 עבדיה     ישראל מאיר תר"כ   19 2 1
ע-9 964 עובדי'     רזיאל תרע"ו הכהן 56 17 1
ע-2 179 עוזר   מארקאוויטש יעקב תרפ"ג   46 3 1
ע-21 1780 עזרא   שטיינמעטץ צבי ארי' תרפ"ה   28 27 1
ע-26 2482 עזרא   פעטראווער צבי תרצ"ב   43 16 2
ע-27 2511 עזרא   בערקאוויטש דוד צבי תרצ"ט   75 16 2
ע-3 468 עזריאל     דוב תאמ"ה הלוי 68 7 1
ע-5 487 עזריאל     אברהם יחיאל תרס"ז   16 8 1
ע-14 1204 עזריאל     זוסא תרע"ח   30 19/20/2 1
ע-20 1733 עזריאל   פרוימוביץ יהושע תרפ"ח   11 26/27 1
ע-22 1882 עזריאל     אלי' פ תרמ"ג   15 1 2
ע-30 2771 עזריאל   דייטש יוסף תרצ"ח   47 21 2
ע-31 2833 עזריאל     אברהם יהודא תרט"ו   13 1 3
ע-36 3136 עזריאל     פישל תרל"ד   18 12 3
ע-48 3653 עזריאל     אשר אנטשיל תרצ"ב   35 16 4
ע-40 2127 עזריאל יהודא     דוב הלוי תרס"ד   61 6 2
ע-50 3788 עזריאל ירוחם   וואסער משה תש"א   11 3 5
ע-25 2351 עט.....       ?   15 14 2
ע-44 3381 עטזא       תרע"ט   33 4 4
ע-39 3216 עטי   קרעמור שמואל זינוויל תרע"א הבתולה 38 1 4
ע-43 3378 עטי     מיאר תרע"ה   30 4 4
ע-13 1032 עטי'     יצחק הכהן תר"ס   50 18 1
ע-19 1636 עטי'     אברהם זאב תרנ"ז   71 25 1
ע-28 2650 עטי' בילה חנה אליעזר פריעד ישראל צבי תרפ"ז   30 19 2
ע-45 3390 עטי' ריסא       תרע"ז   44 4 4
ע-4 477 עטיא מענדל משה פאלאק יוסף אייזיק   תרס"ז   6 8 1
ע-11 993 עטיא     שמחה   תרנ"ד   11 18 1
ע-24 2144 עטיא איגא חי נפתלי היערן פריעד  חיים געצל תרע"ב   13 7 2
ע-16 1411 עטיא באבי     משה ארי' תרפ"ד   37 22 1
ע-10 989 עטיא פיגא     מאיר תרנ"ז   7 18 1
ע-17 1471 עטיה יצחק דאווידאוויטש אברהם יוסף תרצ"ג   19 23 1
ע-15 1349 עטיל     מנחם ?   50 21 1
ע-33 2946 עטיל ליב כהנא אליה פעסטינגער תר"ע   38 3 3
ע-37 3207 עטיל   מארגוס חיים  תרע"ח הבתולה 16 1 4
ע-41 3224 עטיל   לאזראוויטש יחיאל מיכל תרס"ח   48 1 4
ע-46 3524 עטיל אלי עלסטער דוב תרפ"ז   4 9 4
ע-32 2892 עטל     שמ.... תרי"ג   23 2 3
ע-7 726 עטע     זלמן ארי' הכהן תרמ"ז ילדה 57 13 1
ע-29 2663 עלא   אייזיקאוויטש יצחק אייזיק תרצ"ו   44 19 2
ע-49 3714 עלא      יעקב תרצ"ו   12 20 4
ע-18 1549 עלי' פרומיט     אברהם תר"ס הבתולה 48 24 1
ע-47 3648 עללה     יצחק מרדכי תרצ"ה   26 16 4
ע-38 1643 עללע   גרעסטענבוים אברהם תרנ"ב הבתולה 80 25 1
ע-42 2334 עלקא משה   יאקאבאוויטש מנחם זאב תרע"ט   56 13 2
ע-1 2 עלקה     אברהם תרע"ג   2 1 1
ע-12 1005 עלקי     אברהם יצחק תרנ"א   23 18 1
ע-34 3020 עלקי     יהודא ליב סגל תקפ"ז   22 5 3
ע-35 3056 עלקי     יהודא ת"ר   17 7 3
ע-6 652 עקיבא     אברהם תרנ"ה   11 11 1
ע-8 846 עקיבא     צבי תרס"ב   22 16 1 

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************
כנס הזכרון לקדושי העיר סיגט יתקיים בעז"ה ביום חמישי ערב ר"ח סיוון ( 25.5.17) בבית מרמורש רח' הרב פרנקל 80 תל אביב

כינוס בשעה 17:00

***********************************

" אם לא נהיה שם היום
הם לא יהיו שם מחר"!

אנו נערכים לקראת יציאת קבוצת בני נוער מתנדבים לעבודת שיקום בבית העלמין בסיגט.
המשלחת השלישית תצא לאחר ט' באב למשך 10 ימים.
אנא, היו שותפים עימנו בהצלת בית הקברות!

למצגת לחצו כאן


שימו לב!
בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים