א-ב מספר סידורי שם פרטי שם בן הזוג שם משפחה שם האב שנת פטירה תואר מספר קבר שורה גוש
ס-7 166 סאסא משה דוב שעהר אריה לייביש שווארץ תרע"ו   33 3 1
ס-8 172 סאסא צבי בערקאוויטש יעקב תר"ע   39 3 1
ס-20 1255 סאסא   שרעטער דוד תרע"ט   51 20 1
ס-21 1406 סאסא מרדכי אפרים פישל טויב  אברהם ת"ש   31 22 1
ס-9 178 סאסי חנניה אליעזר רויט נחמן תרע"ו   45 3 1
ס-13 728 סאסי     יוסף תרמ"ג ילדה 65 13 1
ס-16 907 סאסי צבי אלימלך פריעדלענדער חיים מאיר תרע"ט   88 16 1
ס-17 1014 סאסי     אברהם תרנ"ג   32 18 1
ס-23 1634 סאסי     דוד הלוי תר"ס הבתולה 66 25 1
ס-25 1816 סאסי     אשה תרפ"ט   31 28 1
ס-29 2061 סאסי     מנחם ?   23 5 2
ס-31 2164 סאסי     משה ?   39 7 2
ס-33 2308 סאסי מרדכי אונגבער יחזקאל אברהם תרצ"ז   13 13 2
ס-35 2652 סאסי שלמה קאמועל שמחה זאב באנדול תרצ"א   32 19 2
ס-38 3482 סאסי     צבי דוב תרע"ה   28 7 4
ס-42 3799 סאסי   אסטערבוים ? תרפ"ב   55 25 4
ס-6 113 סאסי'     פנחס אליקים געצל תרמ"ט   45 2 1
ס-40 3690 סאסי מרים     אליעזר ת"ש   34 18 4
ס-19 1140 סאסי רחל     אברהם תרע"ט   36 19 1
ס-28 2050 סאסי רחל   פעסטינגער יעקב תרנ"ז   11 5 1
ס-32 2232 סאסי...     צבי שבתאי תר??   5 10 2
ס-14 739 סאסיא יהושע פאל ווינער ברוך תרצ"ב   8 14 1
ס-36 2940 סאסיא     צבי אריה תרס"א   32 3 3
ס-44 3774 סאסיא שמואל שעכטער דוד אשר תש"ג הלוי 19 2 5
ס-5 80 סאסיא רחל     משה חיים תרל"ט   14 2 1
ס-12 571 סאסיא ריבה     נפתלי הערץ תרע"ו   49 9 1
ס-3 58 סאסיע     דוד ?   57 1 1
ס-30 2087 סולקא     אברהם תרי"ט   8 6 2
ס-4 76 סיטה שינצא     שרגא פייביש תרס"ט   10 2 1
ס-26 1818 סילקא     חיים אורי תרפ"ו   33 28 1
ס-27 1964 סילקא יעקב ראזנענטהאל יקותיאל זלמן תרצ"ט   49 2 1
ס-18 1065 סימא ישראל דרועמר ארי דוב תרע"ד   7 18/19 1
ס-22 1569 סימא     אברהם רפאל תרנ"ג   72 24 1
ס-24 1809 סימא שרגא גרינבערגער יוסף ת"ש   9 28 1
ס-37 3334 סימא     צבי תרע"א   46 3 4
ס-15 781 סימא       אפרים תר"פ   56 14 1
ס-1 27 סימא חנה נחמן כהנא מנחם זאב תרס"ו   26 1 1
ס-2 42 סימא חנה       ?   41 1 1
ס-34 2338 סימה חנה מענדיל מארקאוויטש יצחק תרצ"ו   61 13 2
ס-10 300 סיני     בנימין תרפ"ו הכהן 30 5 1
ס-39 3607 סיני     אלימלך   תש"א   34 18 4
ס-11 320 סענדיר     זאב ארי' תרנ"ה   50 5 1
ס-41 3723 סעריל     עזריאל תרפ"ה   10 21 4
ס-43 3744 סערקי בענדור אשבניי יצחק אברהם ליבוטשוב תרצ"ב   15 1 5
 

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************
כנס הזכרון לקדושי העיר סיגט יתקיים בעז"ה ביום חמישי ערב ר"ח סיוון ( 25.5.17) בבית מרמורש רח' הרב פרנקל 80 תל אביב

כינוס בשעה 17:00

***********************************

" אם לא נהיה שם היום
הם לא יהיו שם מחר"!

אנו נערכים לקראת יציאת קבוצת בני נוער מתנדבים לעבודת שיקום בבית העלמין בסיגט.
המשלחת השלישית תצא לאחר ט' באב למשך 10 ימים.
אנא, היו שותפים עימנו בהצלת בית הקברות!

למצגת לחצו כאן


שימו לב!
בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים