א-ב מספר סידורי שם פרטי שם בן הזוג שם משפחה שם האב שנת פטירה תואר מספר קבר שורה גוש
נ-6 377 נח     משה תרע"ד הכהן 53 6 1
נ-34 1705 נח יהודא     יוסף תרס"ז   44 26 1
נ-8 484 נחום   אדלער ישראל יהודא תרפ"ט   32 7 1
נ-39 1911 נחום   סמוק ישראל מאיר תרס"ה   43 1 2
נ-48 2289 נחום     יואל תרכ"ז   31 12 2
נ-74 3694 נחום   שפיצער אליעזר זאב תרצ"א   42 18 4
נ-19 853 נחום גדלי'     יחזקאל תרס"ח   38 16 1
נ-17 836 נחום יהודא     אליקים תרס"ג   12 16 1
נ-59 2987 נחמי       אשר תרס"א   36 4 3
נ-41 1915 נחמיה  שפירנצא  כהנא דוב תרפ"ו הכהן 47 1 2
נ-1 19 נחמן     חיים אשר תרמ"א הבחור 18 1 1
נ-11 484 נחמן   כהנא צבי אלימלך תרע"ג   13 8 1
נ-30 1449 נחמן   שטיין אפרים תרע"ב   50 23 1
נ-43 1990 נחמן     אפרים תרמ"ז   17 3 2
נ-46 2111 נחמן     יצחק תרמ"ה   32 6 2
נ-49 2294 נחמן   וואלטער משה ארי' תרפ"ב   43 12 2
נ-61 2994 נחמן     יהודא תרע"ט הכהן 45 4 3
נ-71 3061 נחמן   כהנא יהודא     3 אהל כהנים 3
נ-72 3363 נחמן   פיש משה יהודא תרפ"א   12 4 4
נ-73 3514 נחמן     משה יוסף תרס"ט הבחור 43 8 4
נ-29 1448 נחמן ישראל     יצחק אייזיק תרנ"ט   80 22 1
נ-4 303 נחמן צבי       תר"פ   33 5 1
נ-64 3129 נחמן צבי   כהנא יוסף יוחנן תרע"ג   8 12 3
נ-68 200 נחמן צבי     שלמה תרל"ו   75 3 1
נ-10 467 נטע זאב     מאיר תרמ"ט   67 7 1
נ-14 812 נטע יעקב   גוטמאן ישראל צבי תרפ"ה   14/15 15 1
נ-52 2567 ניחה     יעקב צבי תרס"ט   3 17/18 2
נ-12 630 ניסל     אברהם תרס"ג ילדה 38 10 1
נ-26 1404 ניסל יכיל מיכל שרעטער יוסף ברוך תרפ"ט   29 22 1
נ-44 2007 ניסל     נחמן תרל"ה   4 4 2
נ-47 2267 ניסל     בנימין ?   15 11 2
נ-58 2943 ניסל אלכסנדר סענדר קראטץ חיים ארי' כהנא תש"ד   35 3 3
נ-62 3066 ניסל שמואל זאנוויל כהנא יהודא כהנא תרמ"ב   8 אוהל כהנים 3
נ-63 3084 ניסל יוסף מרדכי     תר"ג   3 9 3
נ-20 972 ניסל יהודית ראובן כ"ץ צבי ארי' תרצ"ד   66 17 1
נ-33 1694 ניסן     איתמר תרס"ח   33 26 1
נ-35 1790 נסינארי     חיים תרע"ג   53 27 1
נ-2 81 נעדיא     אליעזר תר"מ   15 2 1
נ-50 2355 נעכא הינדא   כ"ץ אהרן תרצ"ח   20 14 2
נ-3 121 נעכא יענטא     שלמה תרמ"ה   58 2 1
נ-45 2012 נעכא יענטא     ישראל תרל"ט   9 4 2
נ-57 2880 נעכה     פסח תר"ח   8 2 3
נ-36 1838 נעכי     מאיר תרס"ח   57 28 1
נ-21 1070 נעכי'     מנחם שרגא תר"צ   12 18/19 1
נ-32 1680 נעכי צארטל   אלטמן אברהם תרס"ז   16 26 1
נ-22 1071 נעסי אייזיק שור לוי יצחק וועכסלער תרע"ג   13 18/19 1
נ-5 318 נפתלי   בורגור מנחם תר"ס הכהן 48 5 1
נ-7 385 נפתלי     יעקב תרס"ט   61 6 1
נ-27 1418 נפתלי     מאיר צבי תרע"ג הלוי 26 22 1
נ-37 1872 נפתלי   היילפרין ישראל יעקב תרס"א   4 1 2
נ-60 2990 נפתלי   העללער אהרן יהודא תרע"ט הלוי 39 4 3
נ-70 1685 נפתלי   העללער יעקב תרס"א ילד 23 26 1
נ-75 3867 נפתלי   כ"ץ בן ציון תש"מ כהן   62 23 2
נ-13 702 נפתלי הירץ   שאכטער כתריאל תרנ"ג   22 13 1
נ-65 3138 נפתלי הירץ     משה תרכ"ז   22 12 3
נ-15 815 נפתלי הירצל   לאקס משה צבי תרע"ד   17 15 1
נ-40 1912 נפתלי הערץ   סמוק נחום תרס"ו   44 1 2
נ-51 2471 נפתלי הערץ       תרצ"ד   32 16 2
נ-53 2703 נפתלי הערץ   סייערוורגער חיים אברהם תרצ"ז   58 20 2
נ-69 615 נפתלי הערץ   פאללאק שמואל ארי' תרפ"ה   21 10 1
נ-24 1325 נפתלי הערצל     משה תרפ"א   21 21 1
נ-25 1314 נפתלי הרץ     אברהם תרפ"ו   9 21 1
נ-18 850 נפתלי צבי     נתן נטע יעקב תרס"ד   26 16 1
נ-55 2847 נתו נטע   סמוק חיים ישראל תרס"ח   25 1 3
נ-23 1201 נתן     מנחם מענדיל ?   17 19/20/2 1
נ-28 1425 נתן   שטאהל ארי' תרע"ה   53 22 1
נ-54 2787 נתן    געשטארבן גדליהו ?   39 21 2
נ-31 1507 נתן ארי'     ברך תר"ס   76 23 1
נ-67 3267 נתן דוב     שלמה יהודא תרע"א   51 2 3
נ-38 1879 נתן זינוויל   כהנא ארי' ליב תר"נ הכהן 11 1 2
נ-66 3173 נתן זינוויל   כהנא יוסף יוחנן תרצ"ו   3 14 3
נ-9 445 נתן יצחק     דוד ארי' תרע"ז הכהן 45 7 1
נ-16 830 נתן נטע   סאק   שמואל תרס"ו   6 16 1
נ-42 1931 נתן נטע יעקב   העלר יצחק ישראל תרל"ה הלוי 6 2 2
נ-56 2869 נתנאל     משה גרשון תרמ"ו   51 1 3
 

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************
כנס הזכרון לקדושי העיר סיגט יתקיים בעז"ה ביום חמישי ערב ר"ח סיוון ( 25.5.17) בבית מרמורש רח' הרב פרנקל 80 תל אביב

כינוס בשעה 17:00

***********************************

" אם לא נהיה שם היום
הם לא יהיו שם מחר"!

אנו נערכים לקראת יציאת קבוצת בני נוער מתנדבים לעבודת שיקום בבית העלמין בסיגט.
המשלחת השלישית תצא לאחר ט' באב למשך 10 ימים.
אנא, היו שותפים עימנו בהצלת בית הקברות!

למצגת לחצו כאן


שימו לב!
בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים