א-ב מספר סידורי שם פרטי שם בן הזוג שם משפחה שם האב שנת פטירה תואר מספר קבר שורה גוש
ל-67 3712 ל.....   פעסטערנאק       1 20 4
ל-22 1395 ל????? יצחק לעבאוויטש   תרצ"ב   20 22 1
ל-1 3 לאה     חיים תר"ע   3 1 1
ל-2 12 לאה אפרים ראזענבוים צבי ?   11 1 1
ל-3 25 לאה צבי שאלאמאן שלמה נייאוויטש ת"ש   24 1 1
ל-4 68 לאה     אברהם יואב תרע"ט 1 2 1
ל-8 246 לאה יעקב פעסטינגער יוסף אייזיק דרומיר תרפט   21 4 1
ל-12 643 לאה עקיבא פריעדמאן גדליה תרפ"ד   2 11 1
ל-13 885 לאה מאיר ליב טעסלער חיים תרע"ז   61 16 1
ל-14 967 לאה שמעון פריעדמאנן שרגא פייביש תרע"ח   60 17 1
ל-15 1109 לאה   ליטמאנן אליעזר תרע"א   5 19 1
ל-17 1123 לאה     חיים תרע"ד   19 19 1
ל-21 1387 לאה     ברוך מנחם   תרפ"ו   10 22 1
ל-23 1520 לאה   טעסלער אברהם דוד תרצ"ה   1 24 1
ל-24 1532 לאה אברהם אבא פרנק משה תר"צ הלוי 28 24 1
ל-25 1545 לאה     ארי' תרס"ד   41 24 1
ל-26 1572 לאה     שלמה תרנ"ו   75 24 1
ל-27 1813 לאה     אברהם אדיר תר"צ   27 28 1
ל-29 1836 לאה   ???הציר   ?   57 28 1
ל-30 1842 לאה     מיכל תרס"ו   62 28 1
ל-34 2161 לאה     אברהם אלחנן תרכ"ח   35 7 2
ל-35 2191 לאה     שלמה יהודא תרפ"ט   30/3/ 8 2
ל-36 2255 לאה יצחק מענדעלאוויטש שמואל נפתלי תרצ"ד   60 10 2
ל-38 2273 לאה     שמואל תרל"א   22 11 2
ל-39 2302 לאה אפרים שטיינבערג מתתיה' הלוי תרצ"ה   59 12 2
ל-40 2366 לאה     משה ארי' תרצ"ה   33 14 2
ל-41 2568 לאה     שמואל יצחק תרפ"ב   4 17/18 2
ל-42 2581 לאה     דוב תרצ"ח   17 18 2
ל-43 2591 לאה יוסף זונדל   מאיר תרפ"ב   28 18 2
ל-44 2638 לאה   אפל יעקב פוקס תרצ"ו   6 19 2
ל-45 2648 לאה     חיים שואל תרצ"ז   28 19 2
ל-46 2649 לאה     מרדכי הכהן תרצ"ז   29 19 2
ל-47 2686 לאה ישראל שלאמאוויטש דוב תרצ"ב   32 20 2
ל-49 2732 לאה   גויטאן יודל תש"ו   2 22 2
ל-51 2782 לאה     אפרים בצלאל תש"א הבתולה 33 24 2
ל-52 2784 לאה     יצחק אשר תש"ג   36 24 2
ל-53 2802 לאה     שלמה  תשכ"א   13 25 2
ל-54 2811 לאה   שאלאמאן   תשכ"ח   25 25 2
ל-55 2812 לאה   וויס ישראל תש"ב   26 25 2
ל-59 2930 לאה     אברהם תק...   15 3 3
ל-61 3178 לאה יעקב איש הורוביץ ראובן הורוביץ הלוי תר"צ   9 14 3
ל-64 124 לאה     יהושוע תרמ"ה   61 2 1
ל-65 3538 לאה     אברהם תרפ"ח   25 9 4
ל-68 3777 לאה יוסף חיים   יעקב ברוך תש"א   22 2 5
ל-69 3841 לאה     משה תש"ט   9 6 5
ל-70 3875 לאה   טויב יעקב תשמ"ח   2 4 3
ל-31 1904 לאה  אלכסנדר זיסא גאידל יצחק תש"ג   36 1 2
ל-60 3035 לאה      יוסף יוחנן כהנא תרפ"ח   10 6 3
ל-28 1830 לאה (מ)לכה     דוד ?   48 28 1
ל-16 1117 לאה גיטל יצחק פיללער שמואל אברהם תרס"ט   13 19 1
ל-18 1221 לאה גיצא     משולם נפתלי תר"פ   16 20 1
ל-5 153 לאה דבורה     משה תרע"ה   20 3 1
ל-57 2885 לאה דבורה     חיים אליעזר תרי"ט   15 2 3
ל-37 2256 לאה יענטא     ישראל תרצ"ח   61 10 2
ל-63 3214 לאה יענטא   הערשקאוויטש הירציל תרע"ו   31 1 4
ל-6 168 לאה מלכה     שלמה תרס"ד   35 3 1
ל-66 3618 לאה פרידא יהודא ארי'  באש דוב תש"א   21 14 4
ל-58 2910 לאה רבקה בלימא נחום   אברהם תרט"ו   43 2 3
ל-10 499 לאנא צבי הילמאנן יוסף אברהם פייערווערגער ?   28 8 1
ל-19 1242 לאנה חיים שרעטער ארי' תרפ"ג   37 20 1
ל-48 2691 לאנה שלמה חיים הערקאוויטש שבתאי תרצ"ח   38 20 2
ל-33 2083 לאני יצחק פראגמאן יצחק תרמ"ה   4 6 2
ל-20 1352 לאצע     שלמה יהודא תרס"ב   53 21 1
ל-11 523 לוי       זאב יהודא תרמ"א   62 8 1
ל-7 188 לוי מבאקאי       תר"מ   56 3 1
ל-9 475 ליבא יוסף שטיין אביגדור תרע"ג   4 8 1
ל-56 2816 ליבא   ווידער יוסף תרצ"ז   56 25 2
ל-62 3187 ליבא      משה תרע"ט   23 14 3
ל-32 2045 ליבה שרה יוסף  גאלדשטיין אברהם קויפמאן תרמ"ה   6 5 2
ל-50 2774 לייזער   ווערנער   תשל"ב   64 23 2
 

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************
כנס הזכרון לקדושי העיר סיגט יתקיים בעז"ה ביום חמישי ערב ר"ח סיוון ( 25.5.17) בבית מרמורש רח' הרב פרנקל 80 תל אביב

כינוס בשעה 17:00

***********************************

" אם לא נהיה שם היום
הם לא יהיו שם מחר"!

אנו נערכים לקראת יציאת קבוצת בני נוער מתנדבים לעבודת שיקום בבית העלמין בסיגט.
המשלחת השלישית תצא לאחר ט' באב למשך 10 ימים.
אנא, היו שותפים עימנו בהצלת בית הקברות!

למצגת לחצו כאן


שימו לב!
בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים