א-ב מספר סידורי שם פרטי שם בן הזוג שם משפחה שם האב שנת פטירה תואר מספר קבר שורה גוש
ט-21 2105 טאבא     דוד זליק? תרס"ו   26 6 2
ט-9 642 טאבא פרידא   פריעדמאן עקיבא תרצ"ו   1 11 1
ט-3 82 טאבא רחל     יצחק דוב ?   16 2 1
ט-5 169 טאבה מרדכי עזריאל לאקס עזרא סגל תרס"ד   36 3 1
ט-41 3349 טאבה     יצחק הכהן תרס"ח   70 3 4
ט-10 678 טאשרנא צבי פריעד  צבי אלימלך פוקס תרצ"ב   22 12 1
ט-20 2030 טאשרני ניסל     זאב הכהן תרמ"א   28 4 2
ט-30 2839 טובי     חיים  תרי"ב   17 1 3
ט-14 913 טובי'     יוסף תרס"ה   4 17 1
ט-42 3444 טובי'     ....... ישראל  תר"ע   15 6 4
ט-22 2129 טובי'    גוידעל עזרא יודא תרצ"ד   63 6 2
ט-6 288 טוביה פריינד   שלמה תרפ"ט   16 5 1
ט-27 2565 טוביה   יונגער משה צבי תרצ"ב   1 17/18 2
ט-39 1599 טוביה בארנא     שרגא הלוי תרפ"ט הבחור ד"ר 30 25 1
ט-2 57 טויבא     ארי' יהודא תרמ"ב   74 1 1
ט-16 1382 טויבא מרדכי שמואל אינדיג אביגדור תרע"ז   5 22 1
ט-19 1841 טויבא     דוב תרס"ה   61 28 1
ט-23 2141 טויבא     יוסף צבי הכהן תרנ"ה   11 7 2
ט-26 2530 טויבא אברהם רפאל דאווידאוויטש אפרים ברוך תרצ"ב   35 17 2
ט-17 1554 טויבא בתי'   פארקאש מנחם מענדל תרנ"ז   55 24 1
ט-28 2602 טויבא רבקה     ישראל שמואל תרפ"א   41 18 2
ט-44 3719 טויבה     משה תרפ"ו   3 21 4
ט-36 3090 טויבה       ישראל תרי"א   11 9 3
ט-13 910 טויבה רחל   זיסווביץ משה זאב תרפ"ה   1 17 1
ט-43 3530 טויבי רבקה     יצחק אייזיק תרפ"ט   11 9 4
ט-25 2237 טולה     צבי סגל תר"ט   14 10 2
ט-7 508 טילא חיים יוסף נעמעש שלמה תרצ"ב   37 8 1
ט-24 2142 טישינא מנחם מענדעל   יעקב ליזר בראנדשטיין תרס"ב   12 7 2
ט-18 1828 טעמירל     שלמה צבי תרע"ב   46 28 1
ט-15 1142 טרבא     מנחם צבי תרע"ח   38 19 1
ט-4 116 טשא(רנא)       ?   52 2 1
ט-1 35 טשארנא   כהנא יהודא תרס"ב   34 1 1
ט-8 568 טשארנא שלמה סמוק ארי' תרנ"ט   46 9 1
ט-29 2681 טשארנא     משה תרצ"א   31 19 2
ט-32 2881 טשארנא     יהודא הלוי תר"ט   9 2 3
ט-33 2950 טשארנא זאב ראזענבערג ישראל מנחם תרס"ה   14 3 3
ט-34 2992 טשארנא שמואל מאיר     תרפ"ד   43 4 3
ט-35 3089 טשארנא     יהודא מודרן תרל"ד   2 9 3
ט-37 3156 טשארנא   טרויב כ"ץ מרדכי תרע"ט   20 13 3
ט-38 3191 טשארנא מרים   כהנא חנניה תרע"ז   27 14 3
ט-11 821 טשארני     נחמיה תר"צ ילדה 28 15 1
ט-12 908 טשארנע     ? תרפ"ט   89 16 1
ט-40 3297 טשארנע פרוויט     ? תרפ"ג   8 3 4
ט-31 2877 טשיל (.)     אורי ?   5 2 3
 

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************
כנס הזכרון לקדושי העיר סיגט יתקיים בעז"ה ביום חמישי ערב ר"ח סיוון ( 25.5.17) בבית מרמורש רח' הרב פרנקל 80 תל אביב

כינוס בשעה 17:00

***********************************

" אם לא נהיה שם היום
הם לא יהיו שם מחר"!

אנו נערכים לקראת יציאת קבוצת בני נוער מתנדבים לעבודת שיקום בבית העלמין בסיגט.
המשלחת השלישית תצא לאחר ט' באב למשך 10 ימים.
אנא, היו שותפים עימנו בהצלת בית הקברות!

למצגת לחצו כאן


שימו לב!
בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים