שמות מספר מרמוראש סיגטNames from Sighet in "Maramarossziget" periodical

 

 

          Between the years 1959-1972 Helen and Yehoshua Reich published this periodical every month. Articles about all aspects of life in Marmaros were published in this periodical as well as articles about the Marmaros landsmanschaft in Israel and in the U.S.. the articles were written in Hebrew, Yiddish, Hungarian and Rumanian. Only one or two sets of all the bulletins exist. I have photocopied about 60% of the complete set, mainly the parts in Hebrew and Yiddish and the photos. The list below is composed from various names with no connection with each other beside the fact that they are mentioned in an article with relation to a specific subject. I  Only copied the names in the articles relating to life in Marmaros, and not those relating to the activities in Israel. The "*" sign indicates a photo.

Nachi (Menachem) Keren (Kratz) -Israel, February 2001

 nachi_k@yahoo.com

Adler Mendel *

Adler Nila* #

Adler Pinchas

Adlerstein Poli *

Appel David *

Appel Esther *

Appel H. *

Appel Matityahu

Appel Yontel

Apsan Herzel * #

Ashkenazi S. *

Avraham Izrael

Bacher Pinchas

Back Moritz

Back Moshe *

Basch Eliezer

Basch Shlomo *

Ben-Menachem Naftali

Berger Lazer *

Berger Ydel

Berger Yechiel

Berger Zoltan *

Berliner Yitzchak Zvi *

Blanck Aron

Blanck Eliyahu Dr. * #

Bleier Binyamin *

Blumenfeld Moshe

Boske Dvora *

Braun L. *

Brecher Y.

Bruckstein Ludvig * #

Bruckstein Y. L. *

Burger Feiga Daughter Of Leib

Cavallar Ugyred Dr. *

Cavaller Nandi *

Cavaller Sanyi Sandor * #

Cikk Chaim Alter * #

Ciment Yechezkel *

Cohen Akiva *

Cohen Eli

Cohen Geza *

Cohen Moshe Hirsch

Cohen Nachman *

Cohen Nensher Moshe #

Cohen Rela *

Cohen Yitzchak

Danesh A. *

Danzig  Shmuel (Samu) R' * #

Danzig Hilel * #

Darvesh A. *

David Yechiel Michal

Davidovits (Dvir) Efraim #

Davidovits M. *

Davidovits Moshe Leib

Davidovits Naci *

Davidovitz M.

Deitsch Anschil

Deitsch Yacov

Derner Jacab Dr. *

Eisensteter Shmuel Zanvil

Eisikovits Alter *

Eisikovits Berci

Eisikovits Chaim *

Eisikovits D. *

Eisikovits Joska *

Eisikovits L. *

Eisikovits Lipi *

Eisikovits M. *

Eisikovits Meir *

Eisikovits Menyhert *

Eisikovits Szuszi *

Ekstein Menachem Mendel *

Eliezer Wiesel

Farkas Davidl *

Farkas L. *

Farkas M. *

Farkas S. *

Farkas Shaul *

Farkas Avraham Lazear #

Farkas Vilmos *

Feig L. *

Feldman Moshe

Feldman Nachum *

Feldman Yssachar

Ferentz A.

Ferskovits Moshe

Festinger Dov *

Festinger Y.

Fischer Chava

Fischer Ede *

Fischer Jekl

Fischer Judith

Fischman *

Fischman Janca *

Fischman Mano *

Fleger Mordechay *

Fogel Moshe *

Fogel Shmuel *

Fogel Yiztchak

Foyerwerger Aizik Leib

Foyerwerger J. *

Frantz Aranka *

Freind Avraham Yehoshua

Freind Moshe Arye

Frenkel Chaya *

Frenkel P.

Frenkel Shlomo *

Fried Avraham Abris Dr. * #

Fried Dezso *

Fried Lea *

Fried Mishka *

Friedman Avraham

Friedman Hershl *

Friedman Janki

Friedman Jolan *

Friedman Moshe *

Friedman N. *

Friedman Naftali- Tuli

Friedman Shlomo #

Fruchter *

Fuchs Eduard *

Fuchs Efraim Feri

Fuchs Feri *

Fuchs Geza *

Fuchs Joska *

Fuchs L. *

Fuchs Meir

Fuchs Mendi *

Fuchs Mishka *

Fuchs S. *

Fuchs Sanji *

Fuchs Sasi *

Fuchs Yacov *

Fuchs Yechezkel Ede *

Fuchs Yitzchak *

Fuchs Yosef * #

Fuchs Zvi

Fucs Lajos *

Gafni *

Gallavar N. *

Gallavar S. *

Galon Jozsef

Ganz Shlomo Joel #

Gerner Shmuel

Gertner A. *

Gertner Nachum *

Ginzler Avraham

Glazser Max  * #

Gluck Gyula *

Gluk Yakov

Goidel A. *

Gold Sari *

Gottlieb Hirsch Leib * #

Grass Yekutiel Yehuda R'

Grass Chanaya Yom-Tov Lipman #

Grinvald Yekutiel Yehuda * #

Grun Lipa *

Grunberger *

Grunfeld Yacov *

Grunvald Avigdor * #

Grunvald Yacov * #

Grunvald Yekutiel Yehuda

Gutman Armin Ari Dr.

Gutman Elias * #

Gutman Yitzchak

Halpert Naftali

Halpert Pinchas

Halpert Simon *

Halpert Yosef

Harmat Ibi *

Heiperin Naftali

Heller Levi Ze'ev Hacohen

Heller Menachem *

Heller Mordechay Hacohen

Heller R.

Heller Shlomo * # (His Sons: Yechiel, Lipa, Menachen, Son In Law: Chaim Feldman)

Heller Yacov *

Heller Zvi Hirsch

Herer Mendel *

Herskovits Avraham Chaim *

Herskovits Meir

Herskovits Yacov Sender * #

Hess Chaya

Hillman Chaim

Hillman Eliezer

Hirsch (Ofer) Sh.

Hirsch Bila Gittl

Hirsch Mendel

Hirsch Shimon

Hirsch Shoshana *

Hirsch Z. M. *

Hoffman *

Horowitz Eliyahu

Horowitz P./F.

Ingber Sari *

Israel Avraham *

Izrael D. J. * #

Izrael Eli *

Izrael Moshe

Izrael Tibi *

Izrael Y. D. *

Jakobovits Yitzchak *

Josovits Leib *

Joszipovits Mendel * #

Jozsipovitts Israel Moshe * (And Golda)

Kahan Moshe Hirsch

Kahana Herman *

Kahana Kalman

Kahana Michael *

Kahana Nachum Hirsch

Kahana Shlomo

Kahana Shmuel

Kahana Yechiel Michal

Kahana Zanvil Shmuel *

Kahana-Pollak Manish Mordechay #

Katz B. Dr.*

Katz Hersch

Katz R,

Katz Sanyi *

Katz Shlomo * #

Katz Y. *

Katz Yehuda

Katz Yehudit *

Katz Yosef *

Katz Yosef R'

Katz Zipora

Kaufman Avraham

Kaufman Deezso Dr. *

Kaufman Jaszi *

Kaufman Mandi *

Kaufman Sandor Dr.

Kenigsberg Yudel #

Kertesz Adolf Dr *.

Keszner David *

Keszner Israel

Kisch Yacov

Klein Annus*

Klein Chana *

Klein Elimelech *

Klein Mordechay Avraham

Klein Naci *

Klein Shimon *

Koffler D.

Koffler Moshe * #

Koifman Avraham

Koifman Chaim

Koppel Gabor *

Kornboim *

Kratz A. *

Kratz Herman

Kratz Sander (Alexander)

Kratz-Tamir Yitzchak

Kraus Lili

Krauze Ferenc Dr.

Kreiner Moshe Leib *

Landau Berl *

Lax Eliezer

Lax M. *

Lazar David *

Lazar Pista *

Lebovits David *

Lebovits Esther *

Lebovits Yechiel Zvi (And Golda ) *

Lehrman Moshe *

Leichter Mordechay * #

Lempel Lajos

Lerner Berta (Bruria Drimer) Daughter Of Yehuda Lerner And Ita

Levi Tova *

Levi Yehudit *

Liberman Moshe *

Lichtenstein Mendel

Lichtenstein Yosef R' #

Lichtenstein Zecharia M. *

Lieberman Chaim

Lieberman Shmuel

Malek *

Malek M.

Markovits Alter

Marton Arno #

Mendelovits Anschil

Mihaly Bacs *

Moderin Yehuda #

Moldovan *

Moskovits Jankel

Nadas Sandor *

Nadler *

Nattenstein Jolan *

Neiman M. *

Neiman Michal *

Nuta Yutzi *

Ordenlich W. *

Ordenlich W./V.

Pasternak David *

Peretz *

Peretz Y.

Perl Bernat *

Perl David

Perl David Moshe *

Perlstein Mordechay

Petrover Yosef Leib *

Pollak (Fuchs) Rachel

Pollak Bracha

Pollak M.

Pollak Manish * #

Pollk Efraim Baruch

Rachlitz Chaim David

Ratha A.*

Reich (Spiegel) Hani

Reich Dvora

Reich Eliezer Simcha

Reich Yehoshua *

Reich Yehoshua And Helen *

Reich Zipora

Reichardt Chaim Eliezer

Reszler Moshe *

Ring Avraham *

Ring R.

Ring S.

Ring Yechazkel

Ringler Herman *

Ringler Hersi *

Rosenberg Fishel *

R' Rosenboim Eliezer Ze'ev * #

Rosenfeld Israel *

Rosenfeld P./F. *

Rosental Aron *

Rosental Israel

Rosental Moshe

Rosental Sara (Daughter Of Israel) *

Rosental Yerachmiel

Rottenberg A.

Rottenberg Ben-Zion *

Rottenberg Yosef * #

Rottenberg Zvi *

Rottenberg-Klein S.

Rottenberg-Sternfeld R.

Rubin Moshe * #

Rubin R.

Salamon Jeno

Salamon Moshe * #

Schechter Ben-Zion *

Scher Manci *

Schnabel Berl

Schnabel Chaim

Schnitzler Chaim

Schon David  (Dezso)*

Schonbrun Zalman Keib

Schonfeld *

Schongut *

Schreter Avraham *

Schreter Leib

Schreter Sinai And Aranka

Schechter Ben-Zion #

Schwartz Asher * #

Schwartz Ben-Zion

Schwartz Bubi *

Schwartz Eliezer

Schwartz Israel Mendel

Schwartz Mendi *

Schwartz Shlomo

Sekely Alexander *

Sekely Esther *

Semmel Hersi *

Semmel S. *

Semmel Sandor *

Sharoni S.

Sheiovits Esther *

Silberstein Gaby *

Simaon Jumi *

Simon Dezso *

Slomovits Piri

Slomovits R.

Spiegel Hany *

Spiegel Yehuda

Spitz N. *

Stein Chaim

Stein Efraim Fishel

Stein L. *

Stein Lajos *

Stein Leibish

Stein Miriam

Stein Y. *

Stein Zoli *

Stein Zvi

Steinbach L. *

Steinbach Yechiel * #

Steinbach Yehuda Shimshon

Steinbuch Yudel

Steingisser Endre *

Steingisser Julska*

Steinmetz Bella *

Steinmetz Egoza *

Steinmetz Ze'ev

Stern (Sharoni) Chaim

Stern A. *

Stern Avraham *

Stern Eliyahu * #

Stern Feri

Stern Fishel *

Stern L. *

Stern Leib *

Stern Mati *

Stern Moritz *

Stern Moshe *

Stern Shmuel *

Stern Yosef * #

Stern Zipora

Stern Zitta

Sternberg Naftali Dr.

Stessinger Janka

Stockel Jodrusz *

Stosel *

Struhali Moshe Chaim * #

Szabo S.

Szabo Szrulli *

Szabo Y. *

Szimche Mano *

Szmuk Marton

Szmuk Michael *

Tabak Alter (And Sheindel ) * #

Tabak Meir David R'

Tabak Shlomo Yehuda Leib R' * #

Tabak Szruli *

Tambor Wolf

Teitelbaum Chaim Zvi R' * #

Teitelbaum Moshe R' *

Teitelbaum Zalman Leib R' * #

Teitelbaum Eliezer Nisan R' #

Teszler Leib * #

Teszler Rozsi *

Traub Shlomo

Traub-Katz Yosef

Unger Y.

Viznitzer Yacov David *

Weinberger H.*

Weiss- Halivni David * #

Weiss Israel * #

Weiss M. *

Weiss Moshe *

Weiss Shlomo ( And His Wife Sara)

Weiss Yeshaya * #

Weiss Yudel

Wieder Anschil

Wieder Avraham Zvi

Wieder Ch.

Wieder G. Dr. *

Wieder Harman *

Wieder Menachem Mendel *

Wieder Moshe *

Wieder Naftali

Wieder Shalom

Wieder Shmuel * #

Wieder Yitzchak

Wiener I. *

Wiener Izso *

Wiesel Elie * #

Wiesel Izso *

Wiesel Jeno *

Williger Moshe

Worm Asher *

Yacov Moshe *

Yacobovits Yitzchak #

Yust M. *

Zalel Ben-Zion

Zalzberger Mencu *

Zehavi Zvi Elimelech *

Zehler Ben-Zion

Zeltzer M.

Zicherman Matias *

Zicherman Moshe Zvi

Ziecherman Sandor *

Zilberberg ?

Zimroni Shlomo

Zimroni Shlomo And Rivka*

Zoldan Aron *

Zoldan M.

Zoldan Matza

"Der Stimer" Joel *

 
 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************

פעילות עניפה נעשית בבית העלמין על ידי ארגון "סיגט שלנו".

למצגת על הפעילות לחצו כאן


שימו לב, כל פעילות השיקום, השימור והתיעוד נעשית אך ורק ע"י סיגט שלנו.
**************************

בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים

******************************

 

 


טואול - בניית אתרים