א-ב מספר סידורי שם פרטי שם בן הזוג שם משפחה שם האב שנת פטירה תואר מספר קבר שורה גוש
ה-49 3323 ה????       ?   35 3 4
ה-18 1068 האדיה ישראל שוב אפרים תרע"ב   10 18/19 1
ה-27 1826 האדם נתן שטאהל שלמה צבי תרע"ג   44 28 1
ה-11 690 הדס מנחם כהנא מנחם גרשון תרצ"ג   35 12 1
ה-15 974 הדסה   ווארדי משה תרע"ב ילדה 69 17 1
ה-23 1299 הודיא מאיר גודל   ליבער תרס"ז הלוי 6 20/21 1
ה-32 2013 הודיא     ישראל תרל"ט   10 4 2
ה-1 29 הינדא     סאני תרס"ו   28 1 1
ה-7 601 הינדא     דוד תר"פ   7 10 1
ה-13 775 הינדא סענדר יהודא מאלדאוואנן אברהם תרע"ט   48 14 1
ה-20 1085 הינדא     יוסף זלמן תרס"ט   27 18/19 1
ה-31 2009 הינדא     יהודא ישראל ?   6 4 2
ה-41 2915 הינדא     גרשון תרכ"ה   50 2 3
ה-50 3485 הינדא   וויינברעגר צבי יחזקאל תרע"ט ילדה 54 7 4
ה-19 1075 הינדא לאה מענדל עדענבורג נתן תרע"ה   17 18/19 1
ה-16 986 הינדא מלכה     גדלי' תרס"א   4 18 1
ה-37 2616 הינדא מלכה     משה תרפ"א   57 18 2
ה-10 688 הינדא רבקה יהודא אריה יאקאבאוויטש משה חיים תרפ"ח   33 12 1
ה-5 247 הינדא רחל     שאול תרנ"ח   51 4 1
ה-30 1855 הינדי לבשי     אליעזר תרס"ד   78 28 1
ה-22 1260 הינדי רייזא     מנחם תר"צ   57 20 1
ה-43 3025 הינדל   וואללערשטיין שלמה זלמן תר"ח   40 5 3
ה-12 691 היצל     משה תר"ע   36 12 1
ה-24 1393 העודיל זאב זעממעל שמואל צבי תרצ"ד   18 22 1
ה-39 2731 הענא משה שטערן בן ציון תרצ"ח   1 22 2
ה-45 3220 הענדל     טובי תרס"ו הבתולה 42 1 4
ה-52 3804 הענדל לאה   טווך יחיאל מעכל ליב תשט"ז ילדה 83 4 5
ה-44 3145 הענוך חיים   כהנא אריה ליב תרע"ה   7 13 3
ה-14 780 הענטצא     משה זלמן תרע"ט   53 14 1
ה-8 619 העני משה גרשון יאקאבאוויטש צבי אשר תרפ"ח   33 12 1
ה-46 594 העני     דוד צבי תרל"ט   74 9 1
ה-4 171 העני' ארון ווינבערגער מרדכי עזריאל תר"פ   38 3 1
ה-21 1132 העני' ישעי' אליעזר שטיין אהרן יעקב תרע"ו   28 19 1
ה-28 1832 העני' שמואל   פישער משל?  תר"ע   50 28 1
ה-33 2015 העני'     פנחס תרמ"ב   12 4 2
ה-29 1840 העני' רחל     מרדכי יהודא תרע"ה   59 28 1
ה-36 2265 העני מלכה     דוד תרל"ד   13 11 2
ה-9 670 העני פערל     שמריהו תרנ"א   14 12 1
ה-6 334 העניא אייזיק ליב פוו שלמה תר"ץ   9 6 1
ה-17 1052 העניא     ? תרמ"ה   71 18 1
ה-51 3599 העניא     יצחק אייזיק תש"ד   43 12 4
ה-25 1407 העניא חנה     ישראל צבי תרפ"ז   32 22 1
ה-40 2760 העניא רייזא     יוסף (יהודא) ?   50 22 2
ה-2 56 העניע     ? ?   55 1 1
ה-34 2040 העניע רוזא     מנחם תר"נ   1 5 2
ה-42 2957 הענצא     יעקב תרנ"ט   51 3 3
ה-3 114 הענצי     שלמה תרמ"ח   50 2 1
ה-26 1555 הענצי   פריעדמאן יהודא תרנ"ו   56 24 1
ה-35 2238 הענצי     יהודא תר"ט   15 10 2
ה-38 2665 הענצי     יעקב תרצ"ד   46 19 2
 

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************
כנס הזכרון לקדושי העיר סיגט יתקיים בעז"ה ביום חמישי ערב ר"ח סיוון ( 25.5.17) בבית מרמורש רח' הרב פרנקל 80 תל אביב

כינוס בשעה 17:00

***********************************

" אם לא נהיה שם היום
הם לא יהיו שם מחר"!

אנו נערכים לקראת יציאת קבוצת בני נוער מתנדבים לעבודת שיקום בבית העלמין בסיגט.
המשלחת השלישית תצא לאחר ט' באב למשך 10 ימים.
אנא, היו שותפים עימנו בהצלת בית הקברות!

למצגת לחצו כאן


שימו לב!
בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים