שמות מארגונים ציוניים
           רשימת שמות מתנועת המזרחי

Names from Sighet appearing in various documents related to the Zionist movement, from 1929-1944. I will give additional details upon demand. The list was prepared based on several spources most of them found in archive in Israel.

 

 

List 1.List of names of people involved in public activity. The list is a combination of many sources. Some of these people held prominent positions and some were members of the organization. Some names appear in more than one place.

Eretz- Israel commity

 1. Josef Rottenberg

 2. Yechezkel Fux

 3. Monish Pollak

 4. Moshe Rosental

 5. Uri Goldstein

 6. Shlomo Wieder

 7. S. Berliner

 8. G. Kisling

 9. Z. Grin

 10. Herman Fux

 11. Dr. Eliyahu Blank

 12. Zvi Friedman

 13. Fischl Stern

 14. Yitzchak Mendelovits

 15. Moshe Scharff

 16. Kreindler

 17.  Moshe Leichter

 18. Kornboim

 19. Zinger

  Mizrachi and Zeirey (young) Hamizrachi

 20. Moshe Koffler

 21. Shlomo Grunfeld

 22. Baruch Grunfeld (brother of Shlomo)

 23. Shmuel Wieder

 24. Naftali Wieder

 25. Avraham Wieder (brother of Naftali)

 26. Avraham Izrael

 27. Israel David Izrael

 28. Josef Rottenberg

 29. Zvi Rottenberg

 30. R' Dr. Shmuel Danzig

 31. David Appel

 32. Jozef Holder

 33. Naftali Sternberg

 34. Fried Avraham

 35. Mordechay Avraham Klein

 36. Zvi Frager

 37. Nachman Kratz

 38. Nachum Feldman

 39. Schwartz Shlomo

 40. Basch Yitzchak

 41. Shlomo Trarub

 42. Mordechay Pollak

 43. Yitzchak Pollak

 44. Ben-Zion Perl

 45. Meisels Meir

 46. Weiss Moshe

 47. David Klein

 48. Rosental Aron

 49. Sinai Schreter

 50. Nachman Tabak

 51. Mordechay Levinger

 52. Pinchas Halpert

 53. Arye Liberman

 54. Yacov Fuchs

 55. Yudel Berger

 56. Menachem Mendel Hirsch

 57. Grunvald Avigdor

 58. Moshe Leichter

 59. Mordechay Leichter

 60. Josef Stern

 61. Joel Michal Stern

 62. Nachum Nesher

 63. Refael Rosenfeld

 64. Israel Rosenfeld

 65. Menachem Lichtenstein

 66. Zecharya Mendel Lichtenstein

 67.  R' Josef Lichtenstein

 68. Moshe Miller

 69. Friedman Gedalya

 70. Menachem Mendelovits

 71. Shabi Sason

 72. Yitzchak Yacov Berkovits

 73. Moshe Lax

 74. Ben-Zion Margaliot

 75. Rubin Moshe

 76. Reich Yehoshua

 77. J.A. Petrover

 78. M.A. Krieger

 79. P. Slomovits

 80. Z. Stern

 81. A. Goldring

  Betar/ New Zionist Organization (ZAH"AR)

 82. Aladar Sterenberg

 83. Bubi Presner

 84. Gutmann

 85. Birenberg

  Hapoel Hadati (Religious worker)

 86. Shimon Hershkovits

 87. Zucker Wolf

 88. Toib Avraham David

 89. Avraham Izrael

 90. Shmuel Wieder

  Keren Kayemet Le-Israel

 91. Andrey Peterfi (Shmuel Ben-Zur)

 92. Josef Selinger

 93. Dora Kahan

 94. Dr. fulop Weisz

 95. Mordechay Avraham Klein

  Keren Hayesod

 96. N. Samu Kahan

 97. Fischl Stern

  Barisszia

 98. Hilel Danzig

 99. Avraham Fried

 100. Shimon Klein

 101. Fried Miska

 102. Stern Moshe

 103. Kaufman Dezso

 104. Fuchs Jozsef

 105. Sicherman Sandor

 106. Lazar Pista

 107. Berger Zoltan

 108. Adlerstein Poli

 109. Halpert Simon

  Mizrachi Women

 110. Chaya Klein

 111. A. Yakobovits

 112. Rottenberg

 113. Dori Perl

 114. Matza Zoldan

 115. Katz B.

 116. Pollak M.

 117. Perl Z.

 118. Zoldan M.

 119. Stern Zipora

 120. Koffler D.

 121. Wieder Ch.

 122. Katz R.

 123. Davidovitch M.

 124. Reich Zipora

 125. Szabo S.

 126. Slomovits Piri

 127. Slomovits R.

 128. Peretz Y.

 129. Reich Dvora

  Joint

 130. R' Dr. Shmuel Danzig

 131. Fuchs Eduard Yechezkel

 132. Josef Yitzchak Rottenberg

 133. Herman Kahana

 134. Yaov Grunfeld

 135. Leib Yosovitch

 136. David Kesner

 137. Berl Landau

 138. Dr. Yacov Heller

 139. Eliyahu Stern

 140. Hershel Friedman

 141. Fishel Stern

 142. Asher Vorm

  Poalei Ha'Mizrachi (Mizrachi Workers)

 143. Shmuel Hacohen Weingarten

 144. Chaim Alter Cikk

  Poaley Tzedek

 145. Israel Weiss

  Jewish Cooperative Bank

 146. Eduard Fux

 147. Herman Kahn

 148. Shimon Hirsch

 149. Shimon Klein

  Hashomer Hatzair- Bney Avoda

 150. Shmuel Lehavi (Foyerberger)

 151. Walter Yosef (Fani)

 152. Daniel Stern

 153. Malka Stern

 154. Erika Kraus

  Hachalutz

 155. Klein Hanna

 156. Nota Juci

 157. Fried lea

 158. Berliner Yitzchak Hershi

 159. Mihali Bacs

 160. Izrael Tibi

 161. Ingber Szeri

 162. Sajovits Eszter

 163. Lowi Jehudit

 164. Fleger Mordechay

 165. Katz Jehudit

 166. Lebovits Eszter

 167. Hirsch Sosana

 168. Lowi Tova

 169. Appel Eszter

 170. Steinmetz Egoza

 171. Frenkel Chaja

 172. Stein Mirijam

 173. Kohn Jicchak

  Gordonia-Maccabee Hatzair

 174. David Gurfinkel

  Zeirey Agudat Israel

 175. Dov Festinger

 176. David Lazar

 177. Nachum Gertner

 178. Menachem Adler

 179. Shlomo Leib Tabak

 180. David Moshe Perl

 181. Menachem Heller

 182. Avraham Chaim Herskovits

 183. Avrham ring

 184. Zvi Stein

 185. Ze'ev Steinmetz

  Agudat-Israel women

 186. Rottenberg-Sternfeld R.

 187. Rottenberg A.

 188. Unger Y.

 189. Zselzer M.

 190. Frenkel P./F.

 191. Festinger Y.

 192. Heller R.

 193. Fuchs S.

 194. Hess Chaya

 195. Rottenberg-Klein S.

 196. Rubin R.

 197. Ring S.

 198. Ring R.

 199. Heller H.

 200. Kaufman ?

 201. Notovits ?

 202. Malek M.

 203. Horowitz P./F.

 204. Adler ?

  Samson- Sport Club

 205. Dr. Cavallar Ugyred

 206. Cavaller Sanyi

 207. Cavaller Nandi

 208. Semmel Sandor

 209. Semmel Hersi

 210. Eisikovits Menyhert

 211. Eisikovits Szuszi

 212. Eisikovitts Joska

 213. Eisikovits Mose Chajim

 214. Eisikovits Lipi

 215. Fucs Lajos

 216. Fuchs Mendi

 217. Fuchs Mishka

 218. Fuchs Sanji

 219. Fuchs Joska

 220. Fuchs Geza

 221. Fuchs Jicchak

 222. Dr. Kertesz Adolf

 223. Wiener Izso

 224. Goidel Anti

 225. Dr. Fried Arbis

 226. Fried Dezso

 227. Zalzberger Mencu

 228. Dr. Kaufman Dezso

 229. Kaufman Nandi

 230. Kaufman Jaszi

 231. Farkas Vilmos

 232. Farkas Davidl

 233. Stein Lajos

 234. Stern Moritz

 235. Schongut ?

 236. Stockel Jodrusz

 237. Simon Dezso

 238. Zicherman Matyas

 239. Ringler Hersi

 240. Klein Naci

 241. Fischer Ede

 242. Szimche Mano

 243. Perl Bernat

  No'ar Chalutzi (Young Pioneers)

 244. Gluck Gyula

 245. Harmat Ibi

 246. Rosenberg Fishel

 247. Fuchs Feri

 248. Fewerwerger J.

 249. Wiesel Izso

 250. Wiesel Jeno

 251. Spitz N.

 252. Silberstein Gaby

 253. Katz Sanyi

 254. Steingisser Endre

  Gdud HaNo'ar (Young men battalion)

 255. Dr. Kertes Adolf

 256. Dr. Krause Ferenc

 257. Dr. Guttman Armin Ari

 258. Fuchs Jozsef

 259. Eisikovits Berci

 260. Stern (Saroni) Chajim

 261. Salamon Jeno

 262. Gluck Gyula

 263. Back Moritz

 264. Davidovits Naci

 265. Fuchs Meir

 266. Eisikovits Alter

 267. Lichtenstein Mendel

 268. Paszternak David

   

   

   

   

   

   

   

   

List 2. Liste der Moamadim- List of ~ 250 names of Transylvanian candidates for immigration to Israel. Each entry contains name, age, profession, Hebrew knowledge, organization to which belong, marriage status, and financial status.

 1. Baruch Steinmetz

 2. Jenta Malek

 3. Avram Jakobovics

 4. Dina Gluk

 5. Ester Stern

 6. Mozes Frankl

 7. Isac Fried

 8. Osias Kahan

  List 3. Brit Olamit- List of  900 names of people registered in an unknown Zionist organization. Each entry contains name, age, profession and marriage status.

 1. Heller Mor

 2. Kahan wolf

 3. Perl Froem

 4. Preisler Bernath

 5. Bleier Benjamin

 6. Moskovits Mojse

 7. Klein Samuel

 8. Hoffman Sie

 9. Taub Jozsef

 10. Froilich Joel

 11. Stern Abraham

 12. Edelstein Lajos

 13. Stern Abraham

 14. Jakabovits Abraham

 15. Weisz Salamon

 16. Stern Baruch

 17. Farkas Abraham Lazar

 18. Smielovits Mendel

 19. Berger Samuel

 20. Grunfeld Bernath

 21. Indig Jozsef Baruch

 22. Moskovits Abraham

 23. Reiner Mozes

 24. Weisz Izsak

 25. Tessler Joel

 26. Vogel Itig

 27. Frau Lerner

 28. Felberbaum Josif

 29. Neumann Francisk

 30. Glaser Leib Ber

 31. Pollak Smiel David

 32. Szabo Mendel

 33. Kahan Mendel

 34. Kahan Wolf

 35. Ostreicher Elias

 36. Katz Jozsef

 37. Kahan salomon

 38. Herskovits Jozsef

 39. Perl Nandor

 40. Stern Wolf

 41. Perl Alexander

 42. Kalafe Eisek Eber

 43. Vogel Josef

 44. Simon Izsak

 45. Terner Aron

 46. Zucker Zeff

 47. Ganz Chaim Rachmiel

 48. Hass Salamon

 49. Tessler Jehuda

 50. Markovits Mendel

 51. Zoldan Zelig

 52. Hoffman Sie

 53. Stauber Izidor

 54. Katz Nathan

 55. Egri Slomo Zalman

 56. Adler Zalel

 57. Hauber Jozsef

 58. Vogel Jichak

 59. Markovits Jozsef

 60. Ganz Jozsef

 61. Herskovits Josef Bernath

 62. Sreter Marton

 63. Davidovitz Meir Bendet

 64. Mendelovits Abraham

 65. Duved Basch

 66. Schreter sandor

 67. Lax Moritz

 68. Birnberg Jeno

 69. Eisikovitz Hersch

 70. Herschkovitz Simon

  List 4. Hapoel Hadati- List containing several hundreds names from Transylvania (includind some 600 names from Marmaros!). Each entry has the year and place of birth, profession and experience, Married/ unmarried and number of children

 1. Shreter Alexandro

 2. Perl Alexandro

 3. Davidovits Salamon Leib

 4. Kalapa Aizik Eyber

 5. Lax Mihay

 6. Foygel Yosef

 7. Shiman Eyszschak

 8. Terner Aron

 9. Zucker Wolf

 10. Gantz Chaim Yerachmiel

 11. Chust Salmon

 12. Tesler Yehuda

 13. Hoffman Yehoshua

 14. Stoiber Izidor

 15. Markovitz Mendel

 16. Katz Nathan

 17. Abraham Izrael

 18. Shmuel Vieder

 19. Ergi Shlomo Zalman

 20. Adler Betzalel

 21. Huber Yosef

 22. Foygel Yitzchak

 23. Markovitz Yosef

 24. Gantz Yosef Marton

 25. Hershkovitz Yosef Bernt

 26. Schreter Maitik

 27. Hershkovitz Shimon

 28. Mendelovitz Avraham

 29. Moshkovitz Meir

 30. Basch david

 31. Davidovitch Meir Bendit

 32. Shlomovitz Mendel Wolf

 33. Toib Avraham David

 34. Hoich Berl

 35. Schnek Avraham

  List 5. Chaverim Vatikim- List of members in the Tora-Va'avoda movement in Transylvania 1934.No additional details. Other names (Not copied) from Oradea, Cluj, satu-mare, Viso, Borsa, Desz, Valia lei Mihai.

 1. Moshe F

 2. Avraham Izrael

 3. Nachum Feldman

 4. Shmuel Vieder

 5. Shlomo Schwartz

 6. Avraham Stern

 7. Israel Rosenfeld

 8. Mordechay Leichter

 9. Yitzchak Eyzik Weiss

 10. Nachum Perl

 11. Pinchas Halpert

 12. Zefich (?) Grunfeld

 13. Zipora Stern

 14. Dvora Kopfler

 15. Fani Vieder

 16. Zelma Berkovitz

 17. Israel David Izrael

 18. Moshe Fridman

 19. Shmuel Stern

  . Moamadim Dchufim- candidates for immigration to Israel 1935, several personal details explaining the urgency of immigration.

    20.Weinberger Farkash

    21.Rozenberg Azriel

    22.Perl bela

    23.Grinberger Arye Leib

  List 6. Kabalot- List of receipts received by Keren Eretz Israel Shel Ha'Mizrachi in 1932. No additional details.

 1. M. Gorog

 2. A. Berall

 3. M. Klein

 4. Izidor Spiegel

 5. Leopold Hirschbom

 6. Mor Hirschbom

 7. Jehuda Berger

 8. Leopold Hirscho

 9. Leopold Hirschowitz

 10. Frau Elene Lebovits

 11. L. Guth

 12. Kalman Friedman

 13. M. Reiter

 14. David Gross

 15. Dr. Hunvald

 16. H. Grunnfeld

 17. Chaim Reisel

 18. Schwihmer

 19. Natan Wolf

 20. W. Fuchs

 21. A. Israel

 22. Herman Stern

 23. P. Slamovitz

 24. Moses Muller

 25. Bela Auerbach

 26. O. Fried

 27. Moses koffler

 28. Mosche Wein

 29. O. reich

 30. David Appel

 31. A. Mendelovitch

 32. I. Mendelovitch

 33. Nuchem Feldman

 34. Salamon Friedman

 35. Herman Tabak

 36. E. Kizelnik

 37. Herman Wieder

 38. Mendel Perl

 39. M. Bruckstein

 40. M. Stern

 41. Herz Apschan

 42. Jeno Moldovan

 43. Salomon Traub

 44. Eisik Hoffman

 45. Rafael Halmor

 46. Josef Rottenberg

 47. Izidor Gluck

 48. A. Stern

 49. Jacob Taub

 50. Baruch Stein

 51. B. Feldman

 52. Perl Rosenkrantz

 53. Dr. A. Klein

 54. M. Klein

 55. Er. R. Stern

 56. Josef Stern

 57. N. S. Kahan

 58. I. Schoengut

 59. L. Josowitsch

 60. M. Herstick

List 7-Brith Hanoar Hamizrachi-Chalutz-List of Chalutzim (=pioneers) from ~1932. Additional information is: year of birth and profession. Other names (not copied) from Meizeni, Borsa, Viso, Cluj, Oradea, Satumare, Cahul S.,Tg. Mures, Seini, Helmeu.

 1. Stauber Mendel

 2. Kreiner Moise

 3. Tabak Pozsi

 4. Tabak Eszter

 5. Kahan mendel

 6. Stern albert

 7. Stern Abraham

 8. Appel J. Chaim

 9. Reich Oszkar

 10. Roitenberg Zvi

 11. Appel David

 12. Erbs Josi

 13. Wieder Samuel

 14. Rosenfeld Israel

 15. Davidovits Ludvig

 16. Herschkovits Bela

 17. Schnitzler Lipot

 18. Lax Meritz

 19. Heller Dezso

 20. Izrael Abraham

 21. Pollak Ignatz

 22. Izrael Dezso

 23. Leichter Samuel

 24. Eisikovits Mendel

 25. Zoldan Mirjam

 26. Stern Zitto

 27. Katz Bertaa

 28. Petrover Gizi

 29. Drummer Malvin

 30. Klein Chana

List 8: Namenliste-List from 1932, additional details are year of birth and profession. Other names (not copied) from Oradea, Cluj, Satu-Mare, Silvania, Viseul de sus.

 1. Stern Albert

 2. Eisikovits Fanni (?)

 3. Kahan Jeno

 4. Izrael abraham

 5. Wieder Samuel

 6. Petrover Arja

 7. Stern Abraham

 8. Appel David

 9. Rubin Mozes

 10. Izrael Dezso

 11. Rozsenfeld Izrael

 12. Reich Ozskar

 13. Schnitzler Lipot

 14. Rottenberg Zwi

 15. Lax Mozes

 16. Davidovitz Lajos

 17. Scheiman Moritz

 18. Stein Nandor

 19. Hecht Samio

 20. Berkovits Marton

 21. Sicherman Mozes

 22. Kahan Mendel

 23. Liberman Nandor

 24. Heller Dezso

 25. Zoldam Mirjam

 26. Pollak Gitta

 27. Stern Zitta

 28. Katz berta

 29. Petrover Eszti

 30. Koffler Debora

 31. Petrover Gizi

 32. Sterrn Jella

 33. Nutovits Hani

List 9:Keren Eretz Israel Schel Hamizrachi-3/9/29-List of Donors for the Keren during the first Mizrachi-Transylvania conference in Sighet. No additional information (but the sums donated).

 1. Klein Abraham Mardchai

 2. Rottenberg Jozsef

 3. Dr. Fried Abraham

 4. Friedman Ozjasz Hersch

 5. Scheingut Chajim

 6. Rooz salamon

 7. Jakabovits Ferencz

 8. Grunfeld Slomo

 9. Smuck Ignatz

 10. Halpert Pinkasz

 11. Elefant N.

 12. Kratz Mendel

 13. Davidovits Izrael

 14. Stern Fischel

List 10: Reshimat Olim-List of people who received certificates for immigration to Israel october 1932-october 1935. No additional details. The list is only for Sighet but there are other names from Transylvania including Marmaros.

 1. Moldovan Julan

 2. Slomovits Rachel

 3. Stein Bracha

 4. Appel David

 5. Petrover Josef Arye

 6. Scharff Etja

 7. Lerner Bracha

 8. Katz Bracha

 9. Klein Chana

 10. Katz Perach

 11. Saboi Sidi

 12. Cohen Menachem

 13. Basch Esther

 14. Fischer Gittl

 15. Weinberger Ze'ev

 16. Grinberger Arye

 17. Koffler Dvora

 18. Perl Dov

 19. Tabak Rachel

 20. Zelinger Bracha

 21. Hershkovits Esther

List 11: she'elon Leba'aley Miktzoa- Questioners for professionals, application form for immigration to Isarel on the Professional quota. Each page contains the name of the father, wife, Maiden name, children, profession, years of birth, place of birth, address. A real goldmine…   

 1. Stern Abraham

 2. Heller Moshe Josef

 3. Kahan Wolf

 4. Perl Francisc

 5. Preisler Bernad

 6. Halpert Pinkas

 7. Moscovits Moise

 8. Bleier Beniamin

 9. Klein Samuel

 10. Hofman Sie

 11. Taub Jozsef

 12. Freilich Joel

 13. Edelstein Lajos

 14. Stern Avram

 15. Jakobovits Abraham

 16. Weiss Salamon

 17. Smilovits Mendel

 18. Berger Samuel

 19. Grunfeld Baruch

 20. Indig Josif Buresh

 21. Weisz Jzsak

 22. Lax Joel

 23. Fogel Zelig Yitzchak

 24. Terner Aron

 25. Fellerbaum Josif

 26. Neuman Francise

 27. Gluzer Leb Ber

 28. Pollak Smil David

 29. Szabo Mendel

 30. Kahan Mendel

 31. Kahan wolf

 32. Ostreicher ?

 33. Katz Jozsef

 34. Kahan Salamon

 35. Herskovitz Josef Bernat

 36. Perl Nandor

 37. Martin Leichter

List 12. Chalutz Abteilung- List of people in preparation for immigration to Israel organized by "Hachalutz Hamizrachi'. Additional details are year of Birth, occupation, place, years in organization and years in preparation process. Several other names from Cluj, Oradea, Cohul S., Satumare, Tg. Mures, Viso.

 1. Kahan Mendel

 2. Stern Albert

 3. Stern Abraham

 4. Appel J. Chaim

 5. Reich Oszkar

 6. Rottenberg Zwi

 7. Appel David

 8. Erba Joel

 9. Patraver J. Arje

 10. Winder samuel

 11. Rosenfeld Israel

 12. Davidovits Ludvig

 13. Herschkovits Elsa

 14. Schnitzler Lipot

 15. Lax Meritz

 16. Heller Dezso

 17. Izrael Abraham

 18. Pollak ignatz

 19. Izrael Dezso

 20. Leichter Samuel

 21. Eisikovits Mendel

 22. Hecht Samu

 23. Zoldan Mirjam

 24. Stern Zitta

 25. Katz Berta

 26. Petrover Gizi

 27. Nutovits Hanjal

 28. Szabo Szidi

 29. Stein Berta

 30. Perl Malvin

 31. Drummer Malvin

 32. Klein Chana

 33. Stauber Mendel

 34. Kreiner Moise

 35. Tabak Rozsi

 36. Tabak Eszter

List 13. Ba'aley Miktzoa Moumchim (professionals). List contains year of birth, profession, and family status. Other towns in this list are: Ruscova, Arad, Leordina, Lupeni, Seini, Viso, Budesti,  Petrova, Borsa, Vulcan. (in total 112 names)

 1. Avraham Stern

 2. Heller Mor

 3. Kahan Wolf

 4. Perl Froim

 5. Preisiler Bernat

 6. Bleier Benjamin

 7. Moscovits Moshe

 8. Halpert Pinchas

 9. Klein Samuel

 10. Hoffmann Sie

 11. Taub yosef

 12. Freilich Joel

 13. Edelstein Lajos

 14. Stern Avraham

 15. Jakobovits Avraham

 16. Salamon Weiss

 17. Stern Baruch

 18. Farkas Avraham Lazar

 19. Smilovits Mendel

 20. Samuel Berger

 21. Grunfeld Bernat

 22. Indig Yosef Baruch

 23. Moskovits Avraham

 24. Riemer Moshe

 25. Weiss Yitzchak

 26. Joel Teszler

 27. Fogel Yitzchak

 28. Frau Lerner

 29. Felderbaum Yosef

 30. Neuman Francisc

 31. Gluzer Leib Ber

 32. Shmuel David Pollak

 33. Mendel Kahan

 34. Szabo Mendel

 35. Kahan Wolf

 36. Ostreicher Elias

 37. Katz Yosef

 38. Salamon Kahan

 39. Herskovits Yosef Ber

 40. Perl Nandor

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************

פעילות עניפה נעשית בבית העלמין על ידי ארגון "סיגט שלנו".

למצגת על הפעילות לחצו כאן


שימו לב, כל פעילות השיקום, השימור והתיעוד נעשית אך ורק ע"י סיגט שלנו.
**************************

בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים

******************************

 

 


טואול - בניית אתרים