א-ב מספר סידורי שם פרטי שם בן הזוג שם משפחה שם האב שנת פטירה תואר מספר קבר שורה גוש
ג-11 418 גאלדא ישראל מענדיל קאויפמאן אשר אנשיל תרצ"א הלוי 13 7 1
ג-17 977 גאלדא   זאללמאנן אליעזר תרס"ה   72 17 1
ג-16 814 גאלדא הירצל לאקס שמואל תרפ"ה   16 15 1
ג-23 1172 גאלדא   לעבאוויטש ישראל תרע"ג הבתולה 10 19/20/1 1
ג-27 1381 גאלדא אברהם ווילעגער מנחם משה תרס"ו   4 22 1
ג-28 1392 גאלדא אברהם יצחק קאויפמאן אהרון דוד תרצ"ב   17 22 1
ג-30 1475 גאלדא   שאכטער זאב תרצ"ב   23 23 1
ג-44 2642 גאלדא צבי פעטראווער יהודא כהנא תרצ"ז   22 19 2
ג-57 2799 גאלדא     שלמה תרצ"ח   8 25 2
ג-59 3840 גאלדא     שמואל דוב תר"ע   56 3 4
ג-26 1342 גאלדא צירל     אשר אנשיל תרצ"ו   43 21 1
ג-1 43 גאלדה   שיינער ליב תרס"ט   42 1 1
ג-2 47 גאלדי ????     ?? ?   46 1 1
ג-52 3117 גטיל     מאיר יצחק תרפ"ה   30 11 3
ג-63 3632 גיט...רייזי אברהם יוסף מרדכי   יחזקאל תרצ"ג   28 15 4
ג-64 3650 גיטיל     משה תרצ"ה   29 16 4
ג-3 74 גיטל יוסף     תרנ"ד   8 2 1
ג-4 78 גיטל     עובדיהו תרל"ז   12 2 1
ג-8 248 גיטל משולם זוסיא סאלפעטער סגל אלי' תש"א   23 4 1
ג-12 627 גיטל משה בלומענפעלד יעקב שמשון תרע"ה   35 10 1
ג-13 637 גיטל   האאס מנחם תרמ"ב   52 10 1
ג-14 696 גיטל     עזריאל תרס"ז   41 12 1
ג-19 1040 גיטל     נפתלי הערציל תרס"ג   59 18 1
ג-22 1124 גיטל משה כ"ץ צבי אלימלך תרע"ה   20 19 1
ג-29 1414 גיטל   הערשקאוויץ אברהם תרצ"ג   41 22 1
ג-31 1537 גיטל יעקב אונגאר יהודא תרפ"ב   33 24 1
ג-32 1618 גיטל     מאיר צבי תרפ"ז   49 25 1
ג-38 2031 גיטל     מאיר תר"מ   29 4 2
ג-39 2102 גיטל   שו"ב שלמה תרמ"ט   23 6 2
ג-40 2133 גיטל     קאפיל תרט"ו   2 7 2
ג-42 2361 גיטל     אליהו תרצ"ח   28 14 2
ג-47 2660 גיטל     ברוך מנחם תרפ"ט   41 19 2
ג-48 2693 גיטל     אשר זעליג   תרצ"ז   41 20 2
ג-49 2758 גיטל אלטיר עזרא מיללער ישראל יהודא לעווינגער תש"א   48 22 2
ג-50 2953 גיטל     אליעזר תרמ"ט   47 3 3
ג-54 3208 גיטל     דוד גדליהו תרע"ט הילדה 17 1 4
ג-62 3552 גיטל צבי גאלדענבערג ארי' דוב תרצ"ו   8 10 4
ג-65 3652 גיטל     דוד אברהם תרצ"ו   31 16 4
ג-66 3737 גיטל     שלמה ?   1 25 4
ג-45 2646 גיטל  עזריאל שטוובער צבי תש"ג   26 19 2
ג-46 2657 גיטל בילא צבי רעזמאוויטש דוד תרפ"ז   38 19 2
ג-18 998 גיטל דבורה     מנחם מאניש תרנ"ב   16 18 1
ג-24 1228 גיטל הינדא     יהודא תרע"ט   23 20 1
ג-41 2348 גיטל הינדא   ריבוש? יהודה תרצ"ו הבתולה 12 14 2
ג-15 707 גיטל לאה     ראובן מאיר תרע"ה   27 13 1
ג-43 2585 גיטל מלכה     אלכסנדר דוב תר"צ   21 18 2
ג-6 122 גיטל פערל     יהודא ליב תרמ"ה   59 2 1
ג-21 1116 גיטל רבקה     יצחק זאב תרס"ח   12 19 1
ג-25 1269 גיצא מאיר    כ"ץ מרדכי שטיין תרפ"ה   68 20 1
ג-33 1624 גיצא   מארקאוויטש עוזר תרס"ח הבתולה 55 25 1
ג-34 1628 גיצא     יחיאל מיכל תרס"ד הבתולה 59 25 1
ג-35 1867 גיצא     יוסף תרס"א   94 28 1
ג-37 2026 גיצא     יהודא תרמ"ג   24 4 2
ג-61 3529 גיצא     חיים ארי' תרפ"ח   10 9 4
ג-7 127 גיצי     פנחס געצל תרמ"ו   64 2 1
ג-51 3053 גיצי     פנחס   תקצ"ד   7 7 3
ג-69 3326 גלדא פייגא     יוסף תרע"ד   58 3 4
ג-20 1106 גליקיל     ישעי'   תרס"ט   2 19 1
ג-5 85 גליקל יעקב נאדלער   תרל"ט   19 2 1
ג-36 1875 גרשון     יצחק חיים תרמ"ז   7 1 2
ג-56 2205 גרשון   כ"ץ שמחה ישראל תרי"ד   13 9 2
ג-67 3786 גרשון    פערל אשר אנשיל ת"ש   8 3 5
ג-10 379 גרשון       ארי' פערל תרע"ג   55 6 1
ג-9 368 גרשון חיים   סמוק אפרים פישל תרע"ה   44 6 1
ג-53 3125 גרשון מאיר     חיים תרט"ז   2 12 3
 

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************
כנס הזכרון לקדושי העיר סיגט יתקיים בעז"ה ביום חמישי ערב ר"ח סיוון ( 25.5.17) בבית מרמורש רח' הרב פרנקל 80 תל אביב

כינוס בשעה 17:00

***********************************

" אם לא נהיה שם היום
הם לא יהיו שם מחר"!

אנו נערכים לקראת יציאת קבוצת בני נוער מתנדבים לעבודת שיקום בבית העלמין בסיגט.
המשלחת השלישית תצא לאחר ט' באב למשך 10 ימים.
אנא, היו שותפים עימנו בהצלת בית הקברות!

למצגת לחצו כאן


שימו לב!
בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים