א-ב מספר סידורי שם פרטי שם בן הזוג שם משפחה שם האב שנת פטירה תואר מספר קבר שורה גוש
א-15 279 אביגדור גרינוואלד יעקב תש"א 3 5 1
א-43 446 אביגדור יוסף פעריל תרע"ח 46 7 1
א-51 493 אביגדור אברהם תרע"ט 22 8 1
א-128 1273 אביגדור נתן נטע תרפ"ח 72 20 1
א-137 1332 אביגדור קענטנער אביגדור תר"ף 29 21 1
א-388 3371 אביגדור פרייזלער שמעון תרע"ו 20 4 4
א-404 3449 אביגדור פאלאק יהודא ארי' תרע"ד 23 6 4
א-433 3741 אביגדור פאלאק יונתן בנימין תרצ"ו הרב -האדמו"ר אהל ב 1 5
א-19 31 אביגדור ארי' תרס"ג 43 5 1
א-87 843 אבנר סיני מנחם מאניש תר"נ 19 16 1
א-24 352 אברהם פויגל אביגדור משה תרע"ד 28 6 1
א-28 376 אברהם איסלענדער משה יוסף תרע"ה 52 6 1
א-45 450 אברהם שמחה תרע 50 7 1
א-56 506 אברהם שאלאמאן אהרן תרפ"ב 35 8 1
א-57 507 אברהם חיים צבי תרפ"א 35 8 1
א-59 521 אברהם מאיר דוב תרמ"ו 60 8 1
א-68 597 אברהם פריעדמאן עקיבא תש"ב 8 10 1
א-83 809 אברהם שמחה שלום תרפ"ט הלוי 12 15 1
א-94 926 אברהם יעקב ת(רנ)ה 17 17 1
א-142 1429 אברהם יוסף דוב תרע"א 59 22 1
א-143 1431 אברהם הערצאל תרס"ו 61 22 1
א-156 1538 אברהם עדענבורג יצחק תרפ"ה 34 24 1
א-169 1676 אברהם יוסף תרפ"ז 12 26 1
א-197 1891 אברהם זינגער משה תרנ"ד 23 1 2
א-206 1925 אברהם שרעטער משה תש"א 64 1 2
א-208 1937 אברהם צבי יחיאל תרע"ה 12 2 2
א-224 2080 אברהם דאווידאוויטש דוד דוב תרפ"ג 1 6 2
א-233 2168 אברהם אליעזר תר"ל 53 7 2
א-237 2188 אברהם ווארלשטיין אשר אנשל תרכ"ט 26 8 2
א-252 2299 אברהם יהודא תרכ"ד 55 12 2
א-259 2376 אברהם יהודה ליביש תרח"ץ 45 14 2
א-268 2427 אברהם מלכה גוטמאנן צבי יהודא תרפ"ב 46 15 2
א-273 2453 אברהם קראטץ זאב תרצ"ז 2 16 2
א-276 2486 אברהם נפתלי צבי תרס"ו 49 16 2
א-282 2516 אברהם גוטמאן אשר זעליג תש"ב 2 17 2
א-309 2718 אברהם באש שלמה חיים תרצ"ד 40 21 2
א-318 2778 אברהם שלמה תשכ"ט 23 24 2
א-334 2967 אברהם סגל צבי תקפ"ו 11 4 3
א-339 2981 אברהם שלמה יהודא תרל"ח 30 4 3
א-342 3038 אברהם אייזיק יצחק תר"א 13 6 3
א-346 3075 אברהם אליהו תקצ"ט 26 8 3
א-366 3237 אברהם יוסף יהודא תרפ"ב 10 2 4
א-373 3261 אברהם יעקב תרס"ט 41 2 4
א-409 3513 אברהם הוס ארי' דוב תרס"ח הבחור 42 8 4
א-419 3615 אברהם ענגילשטיין יעקב תרצ"ד הבחור 4 14 4
א-426 3691 אברהם דוד ארי' תרפ"ט 37 18 4
א-428 3696 אברהם גנאד מרדכי תרצ"ז 55 18 4
א-431 3708 אברהם ראזענבערג יצחק תרצ"ט 51 19 4
א-440 3832 אברהם יצחק אייזיק תש"ז הילד 87 5 5
א-441 3832 אברהם גרין יצחק תש"ג 89 5 5
א-52 496 אברהם  (ליפמאן) יוסף דוד תרע"ב הלוי 25 8 1
א-120 1200 אברהם  צבי תרנ"ח 26 19/20/2 1
א-198 1892 אברהם (באבי) פיסינגער סגל ? תרנ"ג 24 1 2
א-49 470 אברהם (צבי) (ישראל) ??? 78 7 1
א-436 3761 אברהם אבא מאיר תש"א 44 1 5
א-74 685 אברהם אלטיר איסאקאוויטש יוסף מרדכי תר"ע 4 13 1
א-77 744 אברהם אליעזר צירל פעריל פערענץ יהודא תר"ס 13 14 1
א-269 2430 אברהם אליעזר חיים מאיר תר"פ 49 15 2
א-415 3556 אברהם אליעזר מרדכי תרצ"ה 14 10 4
א-226 2096 אברהם אלכסנדר שמואל צבי תרנ"א 17 6 2
א-134 1312 אברהם אנטשיל מרדכי תרפ"ד 7 21 1
א-311 2728 אברהם ארי' לאזאראוויטש יחיאל מיכל תשי"ח 65 21 2
א-248 2254 אברהם אריה מענדעלאוויטש יצחק תש"א 59 10 2
א-70 653 אברהם ברוך חיים יצחק תרנ"ו 12 11 1
א-132 1294 אברהם ברוך שטערן דוב תרס"ג 1 20/21 1
א-148 1490 אברהם ברוך שטיינמעטץ יואל תע"ר 46 23 1
א-178 1743 אברהם ברוך חיים עזרא תרס"ז 22 26/27 1
א-274 2455 אברהם ברוך שטיינמעטץ מנחם זאב תרצ"ט 6 16 2
א-281 2510 אברהם ברוך אלטר עביר יהודא אברהם תרפ"ט 74 16 2
א-17 307 אברהם דוב גולדשמיד מאיר יוסף תרע"ב 37 5 1
א-40 428 אברהם דוב מרדכי אריה תרע"ג 26 7 1
א-306 2701 אברהם דוב הערשקאוויטש שמואל הערש תרצ"ד 56 20 2
א-42 442 אברהם דוד עזרא תרע"א 42 7 1
א-209 1944 אברהם דוד יעקב תר"כ 20 2 2
א-195 1887 אברהם יהודה ? ? 19 1 2
א-6 189 אברהם חיים יוסף תרמ"ז 57 3 1
א-16 301 אברהם חיים יחיאל מעכל (אייזיק) תרפ"ד 31 5 1
א-130 1291 אברהם חיים חזן צבי הלוי 96 20 1
א-279 2500 אברהם חיים מוטצערן שלום תרס"ז 63 16 2
א-382 199 אברהם חיים ?????ים .... תרל"ו 73 3 1
א- 63 533 אברהם יהודא דוב תרמ"ב 73 8 1
א-326 2824 אברהם יהודה אשר זעליג תר"ו 6 1 3
א-352 3116 אברהם יהודה יונגער מאיר יצחק תרע"ב 29 11 3
א-289 2559 אברהם יהושע העשיל שמעון תרפ"ח 67 17 2
א-29 382 אברהם יודא אלימלך תרע"א 58 6 1
א- 98 948 אברהם יעקב אליה תרס"ו 40 17 1
א-144 1440 אברהם יעקב דוב תרס"ב הכהן 70 22 1
א-227 2098 אברהם יעקב משה תרנ"ה 19 6 2
א-316 2763 אברהם יעקב חיים ישראל תש"ב הכהן 56 22 2
א-365 3236 אברהם יעקב יצחק????? תרפ"ב 9 2 4
א-418 3613 אברהם יעקב דאווידאוויטש שמואל תרפ"ו 26 13 4
א-25 353 אברהם יצחק מאיר אליה תרע"ח הלוי 29 6 1
א-44 449 אברהם יצחק ארון חיים תרע"ז 50 7 1
א-170 1679 אברהם יצחק אלטמאן יהודה ליב (הרופא) תרע"ב 15 26 1
א-228 2118 אברהם יצחק צבי יהודא תר"ל 42 6 2
א-267 2415 אברהם יצחק שטיינער יוסף תרצ"ט 34 15 2
א-370 3248 אברהם יצחק מאיר תרע"ג הלוי 22 2 4
א-412 3521 אברהם יצחק יעקב משה תרנ"ט הבחור 76 8 4
א-422 3662 אברהם יצחק איצקאוויטש ישראל תרצ"ט 26 17 4
א-375 3273 אברהם ישראל שמואל מעכל תר"ע 59 2 4
א-403 3433 אברהם ישראל אפעל אליעזר תרפ"ב 1 6 4
א-27 359 אברהם מאיר כ"ץ משה יוסף תרס"ח 35 6 1
א-75 704 אברהם מאיר בראנדשטרן צבי   תרנ"נ 24 13 1
א-207 1935 אברהם מאיר אבא תרל"ד הרבני 10 2 2
א-236 2185 אברהם מאיר שלמה תרל"ז 23 8 2
א-95 933 אברהם מנחם ? ? 25 17 1
א-235 2177 אברהם מרדכי זלמן תרנ"א הרבני האברך 15 8 2
א-82 800 אברהם נפתלי תרע"ג 3 15 1
א-84 810 אברהם צבי סאבויא מרדכי תרע"ו 13 15 1
א-176 1729 אברהם צבי שיין יצחק אייזיק תר"ע הכהן 7 26/27 1
א-183 1770 אברהם צבי רעטי יואל תרצ"ז 14 27 1
א-245 2217 אברהם צבי יצחק תרכ"ז 28 9 2
א-303 2678 אברהם צבי ווידער מאיר תש"ג 2 20 2
א-284 2529 אברהם רפאל דאווידאוויטש אברהם רפאל תרצ"ג 34 17 2
א-46 452 אברהם שלמה ?????? יצחק מנחם תרע"ט 52 7 1
א-65 552 אברהם שלמה האנז רפאל תרפ"ה 19 9 1
א-187 1801 אברהם שלמה יהודא ? 68 27 1
א-181 1751 אברהם......... ? ? 32 26/27 1
א-386 3343 אדיל   שלמה תרס"ח 59 3 4
א-229 2140 אדיל ליבא יעקב וויעדער אהרן ארי' תרמ"ח הכהן 10 7 2
א-11 241 אהרון בלאנק יוסף תרצ"ג 12 4 1
א-12 243 אהרון כ"ץ אלימלך תרצ"א הכהן 14 4 1
א-58 516 אהרן חיים שלום תרנ"ה 55 8 1
א-117 1169 אהרן ? תרע"ב 7 19/20/1 1
א-126 1264 אהרן אסתר ריזא קניקר צבי תרצ"ח 62 20 1
א-151 1503 אהרן לאקס נפתלי הערצל תרנ"ט 60 23 1
א-243 2210 אהרן מרדכי תרט"ז 19 9 2
א-244 2216 אהרן יהודא תרכ"ד 26 9 2
א-260 2377 אהרן גרינפעלד שמעון תרפ"ח 46 14 2
א-325 2821 אהרן צבי תר"ז 4 1 3
א-47 456 אהרן   יחיאל מיכל תרע"ח 56 7 1
א-26 356 אהרן ארי' אשר זעליג תר"ע 32 6 1
א-354 3124 אהרן ארי' גרשון מאיר תרנ"ג 1 12 3
א-79 759 אהרן דוב בערקאוויטש שלמה חיים תרנ"ה 31 14 1
א-214 1969 אהרן דוב דוד תרצ"ז 55 2 2
א-312 2729 אהרן דוד הארטשטיין ישעיה צבי תרצ"ה 66 21 2
א-239 2192 אהרן חיים משה תר"ל 31 8 2
א-357 3151 אהרן יהודה נאש אברהם תרע"ה 15 13 3
א- 71 656 אהרן יחזקאל שטיינמעץ אברהם ברוך תרפ"ו 16 11 1
א-96 934 אהרן יעקב ארי' ליבוש תרנ"ב 26 17 1
א-136 1328 אהרן יצחק ישראל אלי תרפ"ב 25 21 1
א-261 2393 אהרן יצחק הערצפעלד שלום תרפ"ד 69 14 2
א-69 614 אהרן ישעיה מאיר תרפ"ג 20 10 1
א-225 2092 אהרן ישעיה יוסף תרנ"ג 13 6 2
א-109 1099 אהרן מרדכי אברהם תרע"ה 43 18/19 1
א-119 1195 אהרן מרדכי צבי תרס"ז 21 19/20/2 1
א-331 2929 אהרן מרדכי כהנא אהרן אריה תקצ"ט 6 3 3
א-53 498 אהרן צבי הילמאנן משה  בנימין תרפ"ז 27 8 1
א-81 788 אהרן שמואל  גלוגג אליעזר   תרפ"ד 66 14 1
א-336 2972 אוז(ט?)ת יעקב תר"ט 18 4 3
א-423 3678 אזיק משה יעקב תרפ"ו 53 17 4
א-405 3461 אזריעל נתן   תרפ"ד 1 7 4
א-249 2266 איגא יהודא תרל"ד 14 11 2
א-162 1613 אידי  משה דוד תרס"ח 44 25 1
א-138 1361 אידיל נייבאגדן צבי ארי תרנ"ח 65 21 1
א-222 2051 אידיל חיים אברהם פעסטונגער תרנ"ד 12 5 2
א-383 3305 אידל יעקב צבי הערשקאוויטש יעקב תרע"ד 17 3 4
א-319 2785 אידל  כ"ץ אייזיק מרדכי תשכ"ב 37 24 2
א-192 1859 אידל הינדיא צבי תרס"ה 83 28 1
א-323 2796 איטא בקמן שמואל תש"כ 19 25 2
א-364 3227 איי(?)ל ? הבתולה 53 1 4
א-54 500 אייגא אברהם יצחק מנחם ישראל תרצ"ט 29 8 1
א-73 681 איידי חנינה ??? הילדה 19 12 1
א-299 2612 איידיא חיים מאיר תרפ"ו 53 18 2
א-302 2640 איידיא מרדכי יהודא ווינער מרדכי עזריאל לקס תרצ"ח 19 19 2
א-14 265 איידל ראובן מאיר גאלדבערגער משה יוסף תרע"ט 42 4 1
א-158 1551 איידל ווגדארוויטש שבתאי תרנ"ז 52 24 1
א-250 2275 איידל אברהם תרל"ה 24 11 2
א-298 2608 איידל יצחק יהושע שטערין מרדכי תרפ"ד 49 18 2
א-333 2955 איידל בנימין תרנ"ו הלוי 49 3 3
א-360 3190 איידל כהנא יהודה בנימין תרע"ט 26 14 3
א-442 3836 איידל צבי תש"ו 4 6 5
א-90 894 איידל דינא מנחם מניש תרצ"ד 71 16 1
א-122 1212 איידל דינה וויסנער שמואל   תרפ"ג 6 20 1
א-220 2024 איידל דינה משה תרמ"ז 22 4 2
א- 76 723 אייזיק יהודה ויזעל אפרים תרצ"ב 52 13 1
א- 135 1323 איסור זאב  שמואל תרס"ז 18 21 1
א-402 3424 איסר    מוובאריף דוד תרע"ו הכהן 27 5 4
א-337 2976 איסר אפרים פישל יעקב תרי"א 24 4 3
א-62 530 אלחנן ????? תרמ"ב 70 8 1
א-216 1983 אלחנן סגל מרדכי תרנ"א 9 3 2
א-425 3682 אלטא מלכה דייטש דוב תש"ד 6 18 4
א-296 2601 אלטי אביגיאל שואל ארי' תרפ"א 40 18 2
א-157 1541 אלטי בתי' שטיינמעץ יחיאל מיכל ..... תרס"ה 37 24 1
א-91 898 אלטי גאלדה יוסף תרפ"ב 76 16 1
א-210 1957 אלטי חי' פרידא האלפערט נפתלי    תרס"ח 36 2 2
א-438 3797 אלטיר זאב ירחמיאל   תש"ה הבחור 18 4 5
א-21 326 אלטיר יוסף טאבאק שלום תרצ"ח 1 6 1
א-149 1492 אלטיר ישכר דוב פוקסלער שלמה משה תרס"ט 48 23 1
א-358 3164 אלטיר ישראל מאיר קאוולער שמעון גרשון תרע"ט 28 13 3
א-152 1507 אלטיר מרדכי ארי'  אברהם דוב תר"ס 65 23 1
א-184 1785 אלטיר עזריאל ? ? 33 27 1
א-359 3167 אלטיר שלמה פראמאוויטץ אשר זעליג תרע"ט 32 13 3
א-213 1963 אלטר דוד שלאמאוויטש זאב דוב ועטא תשי"ז 48 2 2
א-186 1788 אלטר ישראל קאוולער חיים תרע"ז 38 27 1
א-423 3554 אלטר משה ? תש"ד 12 10 4
א-179 1746 אלטר שלמה דוד אברהם תרס"ג 25 26/27 1
א-18 311 אלי' אברהם תר"ע 41 5 1
א-256 2339 אלי' איש הורוביץ יעקב תרפ"ד 1 14 2
א-314 2736 אלי' פישער חנוך   תש"ט 8 22 2
א-23 350 אלי'  פסח צבי תרס"ח 26 6 1
א-288 2553 אלי'  חיים מרדכי תרפ"ז 61 17 2
א-262 2396 אלי מאניש שכעטער אייזיק מאיר תרפ"ט 72 14 2
א-437 3784 אליה לאזאראוויטש יוסף תש"א 6 3 5
א-348 3080 אליה ליב עבדיה תקצ"ו 34 8 3
א-335 2970 אליה מאניש משה תר"ב 15 4 3
א-86 837 אליהו געפנער זאב וואלף תרס"ג הכהן 13 16 1
א-211 1960 אליהו שלאמאוויטש אליעזר תש"ד 45 2 2
א-270 2431 אליהו מרדכי שרגא תרצ"ו 50 15 2
א-287 2538 אליהו סמוק יעקב תרפ"ו 46 17 2
א-324 2817 אליהו פעסטינגער אשר זעליג תרמ"ו 1 1 3
א-340 3017 אליהו שלמה ? 17 5 3
א-420 3654 אליהו אילמוויטש גבריאל תרצ"ד הבחור 35 16 4
א-427 3695 אליהו מרדכי תרצ"ב הלוי 44 18 4
א-329 2870 אליהו  אייזיקאוויטש נתנאל תרצ"ז 52 1 3
א-20 323 אלימלך ישראל ת.... 54 5 1
א-38 422 אלימלך יהודא תרנ"ה 19 7 1
א-85 832 אלימלך ישראל צבי תרס"ה 8 16 1
א-171 1696 אלימלך שלמה תר"סט 35 26 1
א-286 2536 אלימלך בירנבערג יוסף תר"צ 44 17 2
א-291 2572 אלימלך אפרים תרפ"ט 1 18 2
א-64 547 אליעזר שמחה שלום תרע"ז הלוי 14 9 1
א-99 955 אליעזר שמואל זינוויל תרס"ז 47 17 1
א-125 1257 אליעזר גרשון ארי' תרצ"ו 53 20 1
א-131 1292 אליעזר לאזאראוויטש יחיאל מיכל תר"פ 97 20 1
א-139 1423 אליעזר מרדכי תרע"ז 51 22 1
א-153 1529 אליעזר אברהם יודא תש"ב 16 24 1
א-172 1706 אליעזר דוב ? 45 26 1
א-173 1712 אליעזר פייביש אפרים תרס"א 51 26 1
א-174 1716 אליעזר טעסלער גדליה  תרנ"ח 62 26 1
א-212 1962 אליעזר שלאמאוויטש חיים תרצ"ז 47 2 2
א-219 1995 אליעזר באכאר? שלמה יעקב תרנ"ז 28 3 2
א-264 2409 אליעזר יואל תרפ"ב 28 15 2
א-271 2443 אליעזר שלמה תרפ"א 63 15 2
א-285 2534 אליעזר איינהאורן מאיר זעליג תרצ"ג 41 17 2
א-320 2786 אליעזר דאווידאוויטש אברהם יהודה תשכ"ב 38 24 2
א-321 2791 אליעזר גרין יוסף ברוך תשכ"ב 51 24 2
א-322 2795 אליעזר טעסלער אברהם תש"ז 2 25 2
א-347 3078 אליעזר יהודה תקס"ז 31 8 3
א-369 3243 אליעזר ברוך יהודא תרע"ז 17 2 4
א-389 3376 אליעזר איצקאוויטש יצחק ישראל תרע"ה 27 4 4
א-401 3412 אליעזר מענדעלאוויטש טובי'  תרע"ח 12 5 4
א-407 3490 אליעזר יצחק תרע"א הבחור 5 8 4
א-421 3661 אליעזר יואל תש"א 23 17 4
א-424 3680 אליעזר ווינער מרדכי ליב תש"א 55 17 4
א-61 528 אליעזר   מרדכי ארי' תרמ"ג 67 8 1
א-258 2375 אליעזר   יוסף שמואל תרפ"ט הלוי 43 14 2
א-196 1890 אליעזר ארי' יוסף כתריאל תרמ"ח 22 1 2
א-355 3131 אליעזר טויבש שלום תרפ"ד 10 12 3
א-381 1104 אליעזר יוסף אברהם יצחק ? 1 19 1
א-381 1104 אליעזר יוסף אברהם יצחק ? הילד 53 18/19 1
א-293 2575 אליעזר יעקב שטאהל אייזק מרדכי תרפ"ו 10 18 2
א-310 2722 אליעזר יעקב פערל ארי'   תש"ג  48 21 2
א-185 1787 אליעזר מרדכי מיכל תרע"ז 37 27 1
א-218 1993 אליעזר מרדכי גרצל? אליקים תרמ"א 20 3 2
א-338 2977 אליעזר מרדכי צבי תר"ט 26 4 3
א-30 382 אליעזר ניסן טאבאק יעקב תר"ע 59 6 1
א-257 2340 אליעזר שויער אברהם אייזיק תרפ"ט הלוי 2 14 2
א-278 2491 אליעזר שמחה ראובן תרפ"ג 54 16 2
א-78 757 אליקום   משה תרמ"ט 29 14 1
א-100 956 אליקום געצל יצחק אייזיק תרס"ב 48 17 1
א-265 2411 אליקום געצל ווינבערגער אליעזר מרדכי תרס"ב 30 15 2
א-5 140 אליקום דב יוסף תרנ"ז 7 3 1
א-88 855 אליקים געציל חיים יהושע 30 16 1
א-22 340 אליקים געצל ויינבערגער דוב תרע"ו 15 6 1
א-150 1495 אליקים געצל חיים אלטיר תר"ע 51 23 1
ב-107 2777 אלישע בינדער תש"ל 22 24 2
א-34 402 אלכסנד זיסא סופר מנחם תרמ"ד 79 6 1
א-93 921 אלכסנדר משה תר"ס 12 17 1
א-154 1531 אלכסנדר זעממעל איסר זאב תש"ו 21 24 1
א-167 1667 אלכסנדר פראגמאנן יצחק (הרופא) תרס"ח 1 26 1
א-371 3251 אלכסנדר פרוכטער שלמה תרע"ג 26 2 4
א-202 1903 אלכסנדר זיסא גאידל דוד דוב תרפ"ח הלוי 35 1 2
א-199 1893 אלכסנדר יוסף פיסינגער צבי תרנ"א הלוי 25 1 2
א-205 1919 אלעזר סמוק חיים ישראל תרצ"ד 52 1 2
א-280 2501 אלקנה שלמה זלמן תרצ"א 65 16 2
א-39 427 אנשל ............ .....צבו .............. 22 7 1
א-166 1640 אס(תר) ? ? 76 25 1
א-13 260 אסתר אהרון צבי שניידר תרפ"ג 36 4 1
א-67 587 אסתר משה זאב תרמ"ו 66 9 1
א-80 778 אסתר שלמה תרע"ט 53 14 1
א-89 891 אסתר אנגעל זעליג תרע"ה 67 16 1
א- 92 901 אסתר יצחק יהושע פאגעל משה יצחק תרפ"ב 79 16 1
א-101 968 אסתר מרדכי וויס מאיר שמילאוויטש תרע"ו 56 17 1
א-102 976 אסתר ברוך תרע"ד 71 17 1
א-110 1108 אסתר משה וויגדאוויטש חיים צבי תרע"ג 4 19 1
א-113 1133 אסתר זוסא אליעזר לעבאוויטש אברהם תרע"ח 29 19 1
א-114 1141 אסתר אשר אנטשיל תרע"ט 37 19 1
א-115 1148 אסתר וואלף גאנד פנחס תרע"ט 45 19 1
א-116 1155 אסתר פייערווערגער אברהם זאב תרע"ה 57 19 1
א-124 1246 אסתר שואל ארי' תר"ף 41 20 1
א-133 1307 אסתר שמואל כ"ץ אברהם רפאל תרפ"ד 1 21 1
א-145 1445 אסתר וויינבערגער אהרן יצחק תרע"ז 76 22 1
א-147 1473 אסתר אברהם תרצ"ט 21 23 1
א-159 1553 אסתר אברהם תרנ"ז 54 24 1
א-160 1570 אסתר שלמה תרנ"ב 73 24 1
א-163 1614 אסתר מרדכי תרס"ח הלוי 45 25 1
א-164 1630 אסתר דוד גדליה תרס"א 61 25 1
א-188 1807 אסתר העניך תרצ"ג 7 28 1
א-231 2152 אסתר שמחה ישראל תרל"ה 24 7 2
א-254 2328 אסתר יאיר פינגאסאוויטש שלמה תש"ב 45 13 2
   אסתר    קליין  יחיאל מיכל סמוק 23 13 2
א-277 2489 אסתר חיים ת"ש 52 16 2
א-294 2580 אסתר אברהם הערטץ תרצ"ו 16 18 2
א-297 2606 אסתר צוועכער ירחמיאל יהודא תרצ"א 45 18 2
א-300 2621 אסתר אברהם יצחק קראטץ יעקב מנחם תרס"ב 64 18 2
א-305 2685 אסתר יצחק תר"צ 31 20 2
א-327 2850 אסתר מנחם יצחק תרל"ו הילדה 32 1 3
א-330 2919 אסתר יצחק תרל"ג 54 2 3
א-349 3087 אסתר מרים תקס"ה 8 9 3
א-350 3088 אסתר אברהם תקצ"ג 9 9 3
א-351 3103 אסתר יהודא תרל"ט 1 10 3
א-362 3200 אסתר שווארץ מרדכי תרפ"ב הילדה 8 1 4
א-385 3314 אסתר אלטיר ירוחם תרע"ה 26 3 4
א-406 3477 אסתר שלמה צבי תר"ע 17 7 4
א-411 3518 אסתר אלטיר חיים תרנ"ד ילדה 63 8 4
א-416 3559 אסתר דוב קאפפעל צבי תרצ"ה 20 10 4
א-432 3716 אסתר חנוך העניך תש"א 29 20 4
א-434 3751 אסתר מרדכי כ"ץ אהרן קאועס תש"ח 22 1 5
ח-103 984 אסתר שלמה תרס"א 2 18 1
א-1 24 אסתר  אשר יעקב תרס"ח 23 1 1
א-2 28 אסתר  יצחק מרדכי תרס"ו הכהן 27 1 1
א-50 474 אסתר  יעקב גרינוואלד אפרים   תרע"ה 3 8 1
א-103 984 אסתר  שלמה תרס"א 2 18 1
א-165 1637 אסתר  אהרן דב תרנ"ז 72 25 1
א-190 1833 אסתר  ישראל תרס"ט 51 28 1
א-332 2933 אסתר  שלמה ליב תר(ל) 16 3 3
א-400 3396 אסתר  שמואל תרע"ה 65 4 4
א-361 3199 אסתר באבי געדאלאויטש יעקב תרפ"ה הבתולה 3 1 4
א-384 3311 אסתר ביילא אביגדור פרייזלער אברהם יהודא תרע"ה 21 3 4
א-435 3754 אסתר דבורה יוסף דרוממער יעקב תש"ב 25 1 5
א-341 3022 אסתר חי' יהודא ליב תקע"ה 28 5 3
א-223 2070 אסתר טויבה מאיר תרל"ב 32 5 2
א-123 1224 אסתר י  ? 19 20 1
א-55 502 אסתר יוטא  יואל צימענט שלמה תרצ"ב הלוי 32 8 1
א-221 2027 אסתר יכט דוב משה תרמ"א 25 4 2
א-161 1598 אסתר מלכה אליעזר צאללמאנן אוסטרייכער יהושע תרע"ג הלוי 29 25 1
א-191 1854 אסתר מלכה ? ? 77 28 1
א-363 3217 אסתר מלכה אליעז(ר) (תר)"ע הבתולה 39 1 4
א-4 125 אסתר מרים חיים יצחק תרמ"ד 62 2 1
א-308 2711 אסתר מרים אברהם   יעקאבוויטש יעקב תש"ב 30 21 2
א-111 1127 אסתר פעסיל פיש שלמה יודא תרע"ו 23 19 1
א-189 1829 אסתר ראצע יוסף ברך תרע"א 47 28 1
א-301 2622 אסתר רבקה משה יונה שמואל אהרון תרפ"א 62 18 2
א-104 1035 אסתר רחל (?) ? ? 54 18 1
א-127 1265 אסתר ריזא אהרן  קניקר זאב צבי תרצ"ז 63 20 1
א-251 2297 אסתר רחל יחיאל תרס"ה 46 12 2
א-105 1087 אסתר רעכיל משה ארי' 29 18/19 1
א-146 1465 אסתר שיידיל פויגל שלמה ברוך תרצ"ז 13 23 1
א-97 935 אפ(רים) מנחם תרנ"א 27 17 1
א-41 439 אפרים כ"ץ ראובן תר"פ הכהן 39 7 1
א-107 1091 אפרים כ"ץ יוסף תרע"ו הכהן 33 18/19 1
א-121 1207 אפרים (טאבאק) פסח צבי תר"פ 1 20 1
א-129 1279 אפרים וויעזעל משה חיים תרע"ט 79 20 1
א-201 1901 אפרים ? ? 33 1 2
א-253 2303 אפרים חיים זאב תרצ"ח הלוי 60 12 2
א-266 2412 אפרים ניימאן שמואל תרס"ב 31 15 2
א-292 2573 אפרים אלימלך תרצ"א 2 18 2
א-307 2706 אפרים שטיין צבי תרצ"ח 9 21 2
א-328 2857 אפרים יוסף תרמ"א הילד  39/40 1 3
א-414 3555 אפרים יוסף דוב תרצ"ו הלוי 13 10 4
א-60 526 אפרים ברוך יצחק אייזיק תרמ"ד 65 8 1
א-410 3515 אפרים דוד טערניר משה תרס"ט הבחור 44 8 4
א-106 1030 אפרים פישל בינדער יעקב תר"ץ  32 18/19 1
א-255 2329 אפרים פישל פולמאן יצחק מנחם תרצ"ד 49 13 2
א-275 2461 אפרים פישל יעקב אליעזר תרצ"ח 19 16 2
א-315 2740 אפרים פישל גאטטעסמאנן חיים מנחם תרצ"ט 14 22 2
א-429 3705 אפרים פישל יוסף תרצ"ו 43 19 4
א-439 3820 אפרים פישל קופמאן ישראל מאיר תש"ז הבחור 30 5 5
א-175 1724 אר...(של)מה ? 2 26/27 1
א-247 2226 ארון אפרים ברוך תרצ"א 57 9 2
א-430 3707 ארון משה בנימין ? 50 19 4
א-200 1895 ארי נתן   תרמ"ב 27 1 2
א-32 393 ארי' גרשון תרס"ז 69 6 1
א-204 1913 ארי' סמוק שלמה תרפ"ג 45 1 2
א-304 2683 ארי' קאפפעל ישראל אברהם תש"ט 27 20 2
א-376 3280 ארי' גרשון (חיי)ם תר"פ 75 2 4
א-408 3501 ארי' זיגילוואקס אלטר תרע"ה 20 8 4
א-118 1192 ארי'  אברהם ? 18 19/20/2 1
א-177 1734 ארי' יהודה ? 12 26/27 1
א-168 1670 ארי' ליב ראטה אברהם תר"ע 11 26 1
א-290 2563 ארי' ליב יהודה יעקב תרצ"ד הכהן 71 17 2
א-387 3355 ארי' ליב מרדכי יעקב תרפ"ח 4 4 4
א-272 2451 ארי' ליבש סג"ל חיים עזרא תר"פ 71 15 2
א-155 1534 ארי  עדענבורג יצחק תרפ"ה 30 24 1
א-182 1761 ארי נפתלי ? תרס"ב 42 26/27 1
א-417 3595 אריה ברוך צבי תרח"ץ 28 12 4
א-8 233 אריה  אליעזר דב תש"ב 4 4 1
א-66 560 אריה  קראטץ אברהם תרצ"ב 27 9 1
א-378 1873 אריה ישכר מנחם אהרן תרמ"א הרבני החסיד 5 1 2
א-246 2225 אריה ליב בערקאוויטש חיים יוסף תרצ"ב 56 9 2
א-263 2397 אריה ליב שיינער אפרים פישל תר"ץ  73 14 2
א-313 2734 אריה ליב מנחם מאניש תרצ"ה 5 22 2
א-108 1092 אריה לייביש האלדער יחיאל תרע"ז 34 18/19 1
א-215 1971 אשר ברעכער מאיר ופרידה תש"א הכהן 57 2 2
א-240 2199 אשר ברוך ? 2 9 2
א-283 2519 אשר ווארם מאיר תרצ"ו 7 17 2
א-345 3074 אשר מנחם 25 8 3
א-180 1449 אשר אליעזר שמואל תרס"ד 30 26/27 1
א-35 416 אשר אנטשיל אביגדור   תרס"ב 11 7 1
א-36 419 אשר אנטשיל ישראל מנחם תרע"ח 14 7 1
א-72 669 אשר אנטשיל חנוך זונדל תרמ"ט 13 12 1
א-140 1424 אשר אנטשיל שמואל תרע"ז 52 22 1
א-377 3286 אשר אנטשיל מאיר תרס"ו 5 2/3. 4
א-141 1426 אשר אנטשיל דוב מאיר נפתלי הירץ תרע"ג הלוי 54 22 1
א-31 387 אשר אנטשל צבי דוב תרנ"ט 63 6 1
א-33 398 אשר אנטשל מנחם תרמ"ז 74 6 1
א-217 1986 אשר אניל ווידער יצחק תרע"ט 12 3 2
א-10 237 אשר אנשיל מנחם תרצ"ב 8 4 1
א-203 1905 אשר אנשיל וויעדער יצחק תר"פ 37 1 2
א-343 3047 אשר אנשיל יצחק תר"ט 27 6 3
א-7 202 אשר ארי' יוסף ברוך תרל"ט 77 3 1
א- 193 1877 אשר זעליג ישראל מנחם תר"ס 9 1 1
א-194 1878 אשר זעליג צבי תרמ"ט 10 1 2
א-344 3049 אשר זעליג יהודה תקע"ז 29 6 3
א-356 3139 אשר זעליג גרשון מאיר תרס"ב 1 13 3
א-374 3266 אשר זעליג יהודא תרע"א 50 2 4
א-367 3240 אשר יונה שיל מרדכי תרע"ט 13 2 4
א-353 3119 אשר יעקב יונגער מאיר יצחק תרע"א 32 11 3
א-9 235 אשר ישעיה שווארץ אפרים יצחק תרפ"ז 6 4 1
א-242 2209 אשר מאיר ? ? 18 9 2
 

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************
כנס הזכרון לקדושי העיר סיגט יתקיים בעז"ה ביום חמישי ערב ר"ח סיוון ( 25.5.17) בבית מרמורש רח' הרב פרנקל 80 תל אביב

כינוס בשעה 17:00

***********************************

" אם לא נהיה שם היום
הם לא יהיו שם מחר"!

אנו נערכים לקראת יציאת קבוצת בני נוער מתנדבים לעבודת שיקום בבית העלמין בסיגט.
המשלחת השלישית תצא לאחר ט' באב למשך 10 ימים.
אנא, היו שותפים עימנו בהצלת בית הקברות!

למצגת לחצו כאן


שימו לב!
בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים